headphones newspaper video-player

Pressmeddelande: Fortsatt nedåt bland småföretagen i Östergötlands län

Trots att konjunkturläget har försämrats i länet under de senaste tolv månaderna placerar sig Östergötland nu strax över rikssnittet. Men ändå är länets konjunkturindikator den lägsta sedan finanskrisen 2008 – 2009. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 17 jun 2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu på en negativ nivå. Så även i Östergötlands län som haft ett försämrat konjunkturläge det senaste året som resulterat i ett nettotal på -14 (rikssnittet - 15). Nedgången i länet blev dock mindre än företagarnas prognos i fjol som var -26.

Såväl takten i tillväxten för sysselsättning, orderingång som omsättning har påverkat resultatet. I år uppger 14 procent att de anställt fler medan 16 procent anställt färre vilket ger ett nettotal på -2, i fjol var det 0. Därmed har länet, precis som riket som helhet (-4), en negativ tillväxttakt i sysselsättning.

Tillväxten i orderingången har mattats för andra året i rad, från ett nettotal på 7 i fjol till -12. Även rikssnittet har backat till ett negativt nettotal på -7. En tredjedel, 31 procent, har tackat nej till order, av dem anger 45 procent som huvudorsak att de redan har mer att göra än de hinner med (i fjol 61 %).

- Läget är förhållandevis stabilt och bra för mitt företag. Det tuffaste för mina företagarkollegor i Östergötland är att hitta arbetskraft med rätt kompetens samt de höga kostnaderna för att anställa. Utan åtgärder på dessa områden kommer det bli svårt för många företagare att anställa och växa. Företagen här vill växa – ge oss rätt förutsättningar att skapa jobb och välfärd, säger Andreas Asklöf vd BECHA Bil & Maskin AB.

Minskad lönsamhetstillväxt

Även om lönsamhetstillväxten har mattats av bland företagen i Östergötlands län är nedgången lägre än både deras prognos i fjol och rikssnittet. På ett års sikt förväntar sig företagarna en kraftig ökning.

Även om drygt 6 av 10 företag i länet ser goda möjligheter att expandera finns det hinder som kan försvåra detta. Främsta hindret, som trots en svagare arbetsmarknad har ökat, är bristen på arbetskraft. I år uppgav 29 procent det medan det var 22 procent i fjol. Kompetensbrist är därmed ett växande problem på arbetsmarknaden i Östergötland precis som på andra håll i landet.

Trots utmaningar är länets företagare optimistiska om konjunkturutvecklingen det kommande året, prognosen ger ett nettotal på 65, vilket dock är betydligt lägre än det historiska riksgenomsnittet 76.

- Konjunkturen i Östergötland har dämpats, även om konjunkturindikator är jämförelsevis hyfsat stabil. Företagen i Östergötlands län upplever något sämre möjligheter att växa framöver jämfört med riket som helhet. Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Östergötlands län är bristen på lämplig arbetskraft. Företagen är också mycket tydliga med att de oroas av arbetskraftskostnaderna, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland.

För mer information:

Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland, 0768–868299, frida.boklund@foretagarna.se                               

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Företagarna

 

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Östergötlands län och riket 1995–2021

PMsmåföretagsbarometernöstergötland.png

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter