För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna: "Förenkla upphandlingarna för småföretagare"

Publicerad 3 okt 2023
Allt för många småföretagare faller i upphandlingar på grund av irrelevanta krav. När fler aktörer, inklusive småföretag, har möjlighet att delta i offentlig upphandling ökar chanserna för den offentliga sektorn att få bästa möjliga värde för skattemedlen. .
Foto: Shutterstock

En tredjedel av småföretagen deltar i offentliga upphandlingar visar en rykande färsk rapport från Företagarna. Det är en marginell ökning mot tidigare men det offentliga sätter stora hinder för småföretag genom framför allt irrelevanta krav och onödigt stora upphandlingar. Nästan hälften av företagen tycker att det har blivit krångligare att delta i offentliga upphandlingar, skriver Örebo Nyheter. 

Företagarnas regionchef Eva Cooper berättar om en händelse där ensoloföretagare föll i en offentlig upphandling på grund av bristen av jämställdhetsstrategi. 

- 73 procent av småföretagen anser att det ofta ställs krav som är irrelevanta, säger hon. 

73 procent anser att kraven som ställs är irrelevanta

Rapporten fastslår att det generellt är svårt för mindre företag att ge sig in i en upphandling och närmare hälften av de som trots allt är med, uppger att krånglet ökat på senare år. 40 procent av småföretagen anser att upphandlande organisationer inte delar upp sina offentliga upphandlingar i mindre delar. 

Småföretags möjlighet att medverka i offentlig upphandling är av stor betydelse av flera skäl. Småföretag utgör en betydande del av vår samhällsekonomi.

- Genom att inkludera fler småföretag i offentlig upphandling kan offentlig sektor bidra till att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa fler arbetstillfällen, säger Eva Cooper. 

Att berika leverantörsmångfalden ökar även konkurrensen

Offentlig upphandling bidrar vidare till att stärka banden mellan offentlig sektor och det Magnus Johansson rund.pnglokala näringslivet. Att berika leverantörsmångfalden ökar även konkurrensen. När fler aktörer, inklusive småföretag, har möjlighet att delta i offentlig upphandling ökar chanserna för den offentliga sektorn att få bästa möjliga värde för skattemedlen.

- Fler anbudsgivare leder ofta till lägre priser och bättre kvalitet på de inköpta varorna och tjänsterna. Ökad medverkan från småföretag bidrar även till att minska den offentliga sektorns beroende av ett fåtal stora bolag. Detta kan minska riskerna för brott i leveranskedjor och ge större flexibilitet att hantera förändrade behov, säger Företagarnas expert på upphandling, Magnus Johansson

Läs hela rapporten här!

Fler nyheter från Företagarna