podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Örebro län: "Var tredje kan behöva varsla"

Publicerad 19 dec 2022
Det är tufft för Företagen i länet visar en ny rapport från Företagarna.

Det råder en alarmerande situation för företagen i elprisområde 3 visar en ny rapport från Företagarnas medlemmar i Örebro län. I takt med att kylan nu slagit till har de redan höga elrpisernar nått nya, nästintill ofattbara, rekordhöjder.

- Det är ett väldigt pressat läge och de här prisökningarna kommer ju brett. Det är inte enbart från de ökade el- och drivmedelskostnaderna utan även på grund av att hushållen påverkas av det rådande ekonomiska läget och konsumerar mindre, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper i en intervju med P4 Örebro.

Bekymmersamt läge för företagen

Enligt Cooper kan den bara några veckor gamla undersökning redan ses som utdaterad och hon varnar nu för att läget är än mer akut i dag än vad den var då: 

- Vi är väldigt oroliga och läget är bekymmersamt.

Nyligen gick regeringen ut och sa under en pressträff att privatpersoner ska få ett elstöd i februari men nämde ingenting om huruvida företagen kan komma att få ett.

- Vart tredje företag trodde att man skulle behöva varsla och det var då de flesta var inställda på att man ganska snart kunde komma att få ett elstöd.  

Bristen på planerbarhet gör företagen sårbara

Det finns ingen hållpunkt för företagen att veta när det här stödet kan tänkas komma och det gör att det blir väldigt svårt att planera sin verksamhet.

- Bristen på planerbarhet gör att företagen blir väldigt sårbara, säger Eva Cooper avslutningsvis. 

Om undersökningen

  • Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät skickad till Företagarnas medlemmar i södra och mellersta delarna av Sverige. 
  • Undersökningen genomfördes 1 september–21 oktober. Totalt svarade 1950 företagare på enkäten, varav 1171 företag tillhör elprisområde 3.
  • De 1171 svarande i elprisområde 3 har en bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.
Fler nyheter från Företagarna