podcast news play företagaren I media förmån

Företagarna: Så bryter vi Sveriges negativa arbetslöshetstrend

Under onsdagen publicerade Företagarna en ny rapport som ger regeringen och riksdagen fem konkreta förslag på förändringar inom skatteområdet för att stärka de små och medelstora företagen och bryta den negativa arbetslöshetstrenden.
Publicerad 1 okt 2021

Det är dyrt att driva företag i Sverige och de höga skatterna på att anställa hindrar möjligheten för små- och medelstora företag att nå sin fulla tillväxtpotential. I Företagarnas nya rapport ”Skatter för ett mer företagsamt Sverige” presenteras fem åtgärder som kan implementeras för att stimulera en ökad tillväxt i småföretagen, vilket i förlängningen gynnar den svenska ekonomin och välfärdens resurser, skriver Örebronyheter.se 

- Sveriges företagare har en nyckelroll för landets ekonomiska återhämtning och minskad arbetslöshet. Det är i småföretagen fyra av fem nya jobb skapas och Sveriges företagare ser positivt på att växa. För att bryta trenden med ökat utanförskap och stärka småföretagen behövs bättre villkor på skatteområdet, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Sänk kostnaderna för att anställa

Arbetsgivaravgiften har över tid blivit en alltmer betungande kostnad och behöver sänkas. Särskilt gäller det den del av arbetsgivaravgiften som saknar koppling till trygghetssystemen (allmän löneavgift). Denna bör sänkas. Likaså bör lättnaden i arbetsgivaravgiften för de minsta företagen, som bidragit till 13 000 nya jobb i dessa företag, utökas till fler anställda.

Förenkla regelverket för soloföretagare

En statlig utredning har nyligen föreslagit hur Sveriges cirka 700 000 enskilda näringsidkare skulle kunna skatta genom ett förenklat schablonsystem. Det skulle dock kräva att gränsen för när företagare måste börja betala moms höjs, från dagens låga 30 000 kronor i omsättning per år, till åtminstone 200 000 kronor. En sådan förändring skulle förenkla för tre fjärdedelar av de enskilda näringsidkarna.

Stärk finansieringsmöjligheterna för småföretag

Vart femte småföretag ser brist på kapital som ett hinder mot att växa, enligt Tillväxtverket. Det finns flera sätt att på skatteområdet att minska dessa problem. Investeraravdraget, som ger en skatterabatt vid investeringar i nya och växande företag, borde utökas. Reglerna om vinstandelslån borde också göras mer gynnsamma, bland annat för att underlätta affärsänglars investeringar.

Bredda incitamenten för nyckelmedarbetare

Många av Sveriges gasellföretag, som står för den största delen av jobbskapandet, behöver bättre villkor för att locka och behålla medarbetare. Mer behöver därför göras för att fler företag ska kunna använda de skattefria personaloptionerna, bland annat genom att inkludera fler branscher och att säkerställa att medarbetaren inte riskerar en skattesmäll när optionen används och andelen säljs.

Förbättra entreprenörsskatten

Nylig forskning visar att fåmansföretag både skapar fler jobb och har högre löneökningar än andra aktiebolag. Mellan 2007 och 2017 ökade antalet anställda i små fåmansföretag med tio procent – medan antalet sjönk i större aktiebolag. För att sporra dessa entreprenörsledda företag bör schablonregeln vid utdelning höjas och kvarvarande hinder mot fungerande generations- och ägarskiften skalas ned.

Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.