podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Debatt: Småföretagen står för välfärdsnotan i Örebro län

Publicerad 14 apr 2021
Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Välfärdsskaparna – en för varje kommun i Örebro län– som visar hur mycket småföretagen och deras anställda bidrar med i skatteintäkter till den kommunala välfärden.

I Örebro finns det mer än 29 800 småföretag som tillsammans med sina anställda står för 24 procent av de kommunala skatteintäkterna. I rena pengar blir det nästan 3,3 miljarder kronor som går från småföretagen till den kommunala välfärden – skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor och bibliotek, skriver örebronyheter.com

Statistiken bygger på offentliga data från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen som sammanställts av Företagarna.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten och tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger regionchef Eva Cooper.

Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2021 visar klart och tydligt hur stor småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter faktiskt är. På kommunnivå är det Lekeberg kommun som är länets främsta småföretagarkommun, med 33 procent av skatteintäkterna från småföretag. 

Fler nyheter från Företagarna