För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Spotlight öppnar upp börsen för mindre bolag

Publicerad 24 nov 2022
På temat: Hur främjas tillväxt för idéer, människor och företag möttes ett antal aktörer inom finansiering tillsammans med företagare på Piteå Stadshotell under torsdagen.
Peter Gönczi vd Spotlight Stock Market och Günther Mårder vd Företagarna

Spotlight Stock Market bjöd tillsammans med bland andra Företagarna, Almi och Partnerinvest Nord in till nätverksträff på Piteå Stadshotell för att prata marknadsnotering och finansieringsalternativ för tillväxtföretag. 

Ägarledda bolag är Staffans Perssons melodi

Dagen inleddes med föredrag av finansmannen och Piteåsonen Staffan Persson som också är den största ägaren i Spotlight Stock Market.

-Jag började investera i bolag 1989 och jag har gjort ungefär 200 investeringar sedan dess, berättar Staffan Persson. 

20221124_095908.jpg

Staffan Persson, Piteåsonen och Spotlights Stock Markets största ägare berättade om historien bakom Aktietorget. 

Hans intresse för investeringar startade när han tidigt i karriären arbetade som rådgivare inom köp och försäljning på avdelningen för Investment banking på Nordea.

-Där upptäckte jag hur mycket jag tyckte om ägarledda bolag. Jag läste boken Skin in the Game* av Nassim Nicholas Taleb, jag är själv en varm anhängare av den religionen. Jag litar egentligen bara på bolagsledningar som äger. Sedan kan man äga i varierande grad, säger Staffan. 

* Bara den som har något att förlora – skin in the game – kan på riktigt förstå konsekvenserna av sina beslut.

Infrastrukturen för kapitalanskaffning ritas om

Avregleringen av finansmarknaderna i flera länder under 80-talet öppnade upp för nya finansiella aktörer och entreprenörer. Bland dessa nämner Staffan Olof Stenhammar som grundade Sveriges första marknadsplats för aktieoptioner och världens första digitala, privatägda och vinstinriktade börsplattform, Optionsmäklaren OM.

-Jag var själv engagerad i Neonet som sålde system för aktiehandeln i början av 2000, berättar Staffan.

Neonet byggde upp ett internationellt börsnätverk som erbjöd investerare och mäklare elektronisk handel med aktier.

-I USA var man då fortfarande i tron av att golvhandeln var den enda vägen framåt. Alltså gubbar som sprang runt på golvet med papperslappar, och att det var ett överlägset sätt att handla värdepapper på.

-I USA var man då fortfarande i tron av att golvhandeln var den enda vägen framåt. Alltså gubbar som sprang runt på golvet med papperslappar, och att det var ett överlägset sätt att handla värdepapper på, berättar Staffan.

Traditonella börsen för byråkratisk

I början av 90-talet fanns det motkrafter till hur Nasdaq genom den amerikanska byråkratin drev kostnaderna i taket för att noteras. Motkrafterna fanns bland annat hos entreprenören Patrik Engelhau, som grundade Aktietorget som idag heter Spotlight Stock Market. Aktietorget bildades med utgångspunkten att förenkla och hålla ned kostnaderna för bolag som ville gå till börsen.

-Jag upptäckte Aktietorget när vi hade ett antal mindre bolag i början av 90-talet. Det var en brutal lågkonjunktur som slog ut det mesta men genom att ta sitt bolag till Aktietorget så gick det fortfarande att resa pengar, berättar Staffan.  

Spotlight Stock Market är en s.k. MTF (Multilaterala handelsplattform) som kan liknas vid en aktiebörs med något förenklade regelverk. 

-Är vi formella så är det bara Nasdaq och OMX samt NGM som är börs i Sverige, Spotlight är en MTF, det vill säga en börs light. Det här light har blivit viktigare nu än tidigare, säger Staffan.

Han menar att avgifterna inom den traditionella börsen är häpnadsväckande höga.

-Men med den konkurrens som finns, även om det just nu är torrt på pengar,  så går det att förhandla priset och det ska man göra om man ska gå in på börsen, säger Staffan.

En enklare börsmiljö

Peter Gönczi, vd Spotlight menar att det finns mycket för samhället att vinna när bolag kan växa.

- Börsen kan ha många funktioner men summan av det är att det gör det enklare för bolag att växa och utvecklas. Det är bra för samhället när företag växer. Då ökar skatteintäkterna som bygger vår gemensamma välfärd. Det finns en idé bakom börsen, att helt enkelt förenkla systemet för att få kapital, säger Peter Gönczi.

Att konkurrens bland börserna driver ned priserna för notering är positivt enligt Peter.

-Om man bara har en stor drake som exempelvis Nasdaq då blir priset väldigt högt. Det är omöjligt att notera ett litet bolag. I Finland kostar det exempelvis 10 miljoner för ett litet bolag att noteras för där saknas konkurrensen. 

-Om man bara har en stor drake som exempelvis Nasdaq då blir priset väldigt högt. Det är omöjligt att notera ett litet bolag. I Finland kostar det 10 miljoner för ett litet bolag att noteras för där saknas konkurrensen.

När priserna för notering går ned så öppnar det dörren för fler att noteras. Inte bara för riktigt stora bolag.

-Den traditionella bilden av börsen är att den är till för det största. Vi har skapat en produkt för relativt små bolag men som har potential att bli stora i vår miljö i takt med att de själva utvecklas, avslutar Peter.

Fördelar och nackdelar

Företagarnas vd Günther Mårder föredrog vilka fördelar respektive nackdelar en börsnotering kan ha. Mårder menade att finansieringsmöjligheterna växer lavinartat vid en notering.

-Man får mängder av nya verktyg att jobba med för att finansiera fortsatt tillväxt eller andra planer såsom ägarjusteringar.

-Man får mängder av nya verktyg att jobba med för att finansiera fortsatt tillväxt eller andra planer såsom ägarjusteringar, säger Mårder.

Han menar att många framgångsrika bolag står inför ett generationsskifte/ ägarskifte men att det kan saknas en generation som kan ta över. Enligt Mårder finns det stora möjligheter att via en marknadsplats kunna justera ägarbilden över tid.

Att kännedomen om företaget och attraktionskraften till densamma ökar är en annan positiv aspekt, enligt Günter Mårder. 

-Du blir absolut mer granskad men med den transparensen som följer så kommer också ett ökat intresse som syns bland annat genom fler omskrivningar av bolaget, det kan också bidra till att ni får det lättare att rekrytera.

Här är Günther Mårders lista med fördelarna med att börsnotera ditt bolag.

positivt.JPG

Nackdelarna då? Ja de finns också.

image.png

Företagarna tackar Spotlight Stock Market för en lärorik och intressant dag och ser fram emot fler noterade företag från Norrbotten! 

 

Fler nyheter från Företagarna