podcast news play företagaren I media förmån faq

Hållbarhet för goda affärer

Här kommer några användbara tips och råd till dig som vill kick-starta ditt företags hållbarhetsarbete. Det behöver varken vara superdyrt eller supersvårt att göra skillnad!
Publicerad 27 sep 2021

Företagarna Norrbotten är samverkanspartner i Energikontor Norr:s projekt Konkurrenskraft2030. Målen för Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Allt fler företagare arbetar idag aktivt för att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller. Företagens arbete med hållbarhet påverkar företagets affärskultur och relationen till omvärlden. Det skapar ringar på vatten och värden genereras utanför den egna verksamheten.

Dessutom visar forskning på att de företag som arbetar aktivt med sina hållbarhetsfrågor är betydligt mer konkurrenskraftiga än de som inte gör det.

Det finns med andra ord väldigt få anledningar att inte sätta i gång företagets hållbarhetsarbete direkt.

Vad innebär då att ett företag är hållbart? Jo helt enkelt att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. Okej kanske inte helt enkelt och var eller hur ska du som företagare börja göra analysen över vilka förändringar eller nya val ditt företag ska göra. Nedan följer några frågeställningar som kan vara till hjälp för dig som vill starta processen mot ett mer hållbart företagande.

  • Vad är det som ert företag bidrar med i positiv respektive negativ samhällspåverkan?
  • Hitta ditt "varför" jobba med hållbarhet förutom ”måsten”? Vad är viktig för dig /ditt företag kring hållbarhetsområden? Hur vill du göra skillnad?
  • Hur ser er affärsmodell ut och hur arbetar era intressenter/leverantörer med hållbarhet?
  • Hur arbetar andra företag inom samma bransch? Tips: Sök information om hur andra gjort – kanske också en utmärkt anledning att ta kontakt med en branschkollega?
  • Vem ansvarar för hållbarheten? För att du/ni ska lyckas med ert hållbarhetsarbete är det viktigt att både ledningen och ägare av företaget ser hållbarhet som en prioriterad fråga. Hållbarhetsperspektivet ska inte bli en sidoverksamhet utan integreras in i verksamhetens alla avdelningar. Alla ska med. Ett utmärkt tillfälle att involvera personal som brinner för dessa frågor för att engagera fler.
  • Känns det omöjligt? Ibland är det svårt att göra om en befintlig produkt / tjänst då kan det vara mer fördelaktigt att genom innovation utveckla nya affärsmodeller. Detta gäller särskilt dig som driver ett mindre och snabbväxande företag.
  • Redovisar ni det ni gör? Ta fram nyckeltal som ni redovisar till era intressenter löpande. Har ni en redovisning som ska göras är också möjligheten att det blir gjort större. Våga också redovisa det ni inte lyckats med men beskriv hur ni planerar att lösa problemen. Transparensen bygger förtroende till era kunde och intressenter. 
  • Finns det framtagna hållbarhetscertifieringar för din bransch? Sök på webben. Det finns en uppsjö av föreningar och organisationer som tillhandahåller verktyg anpassade efter branscher.

Glöm inte heller bort att berätta för dina kunder vad du gör. För dagens konsumenter och beställare är hållbarhet och produkters/tjänsters påverkan på miljö och samhälle en otroligt viktig fråga.

Varför inte använda dig av logotyperna för de 17 delmålen i FN:s Agenda 2030 och beskriva på exempelvis er webbplats hur ni arbetar för att uppnå de mål ni valt ut.

Våga berätta vad ni gör idag, vilka era framtidsmål är och vilken som är er största utmaning. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Lycka till med ert hållbarhetsarbete och glöm inte- Framtiden tillhör kommande generationer.

Jenny Frank, Företagarna Norrbotten 

Johanna Sjöberg, Almi Företagspartner Nord

Monica Kutics Normark, Energikontor Norr 

JKF.pngJS.pngMKN.png

Om projektet Konkurrenskraft2030: I samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten kommer projektägare Energikontor Norr med sakkunniga inom bland annat affärsutveckling, energi och hållbarhet fokusera projektet på en nära dialog med målgruppen där målet är att få deltagande företag att ta ett eller några steg framåt i hållbarhetsarbetet. Medfinansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi och Energikontor Norr.

bild_webb_ftg_k2030.png

Logohallbarhet.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.