headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Målen för Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Hållbarhet pågår

10 aug 2020
I projektet Konkurrenskraft 2030 ska Energikontor Norr tillsammans med bland andra Företagarna Norrbotten hjälpa företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Målen för Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. 

Läs mer om deltagande företag här

Kraven på att företag ska agera hållbart har ökat under de senaste åren. Samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig alla att företag tar ett ansvar för människa och miljö. Det finns många bevis för att hållbart företagande är lönsamt, men de mindre företagen har svårare att hinna med. Konkurrenskraft 2030 har formats ur denna utgångspunkt som kommer från dialog med små och medelstora företag samt näringslivsfrämjande organisationer i regionen. Samsynen kring hållbarhetsfrågornas betydelse för företagens konkurrenskraft är stor, liksom samsynen om att det är hos de mindre företagen med upp till 50 anställda som behovet av stöd i hållbarhetsarbetet är störst.

I samverkan med Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet – Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt Företagarna Norrbotten kommer Energikontor Norr med sakkunniga inom bland annat affärsutveckling, energi och hållbarhet fokusera projektet på en nära dialog med målgruppen där målet är att få deltagande företag att ta ett eller några steg framåt i hållbarhetsarbetet.  

Vill du också komma igång eller ta nästa steg i ditt företags hållbarhetsarbete? Kontakta vår projektledare Jenny Frank.

E-post: jenny.frank@foretagarna.se 

Mobil: 070-6992029

Jenny Frank.jpeg

Medfinansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi och Energikontor Norr.

partners.PNG

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap