headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Bild Hans-Olov Utsi

Vad Företagarna har levererat till Kiruna Kommun

10 jun 2019
Vad Företagarna har levererat till Kiruna kommun.

Under många år har Företagarna haft i uppdrag till Kiruna kommun att arbeta med bland annat nyföretagarrådgivning och stöttning vid investeringsstödsansökningar. Detta har vi arbetat med i olika EU-projekt där de kommunala medlen har kunnat vara en del i budgeten och ytterligare finansiering har kommit från bland andra Region Norrbotten, Längmanska fonden och Sparbanken Nord.

Nu avser Kiruna kommun att säga upp det avtal vi har haft under lång tid och dra in det de kallar ”bidrag” till Företagarna. Vi vill redan här och nu dementera det ordet. Vi får INTE ett bidrag från Kiruna kommun - vi utför ett arbete som kommunen betalar oss för. Det är alltså ett uppdrag vi utför eftersom Kiruna kommun valt att inte själva driva detta i egen regi.

Vad har vårt arbete då varit?

Vårt arbete har sett olika ut genom åren men i huvudsak har vi arbetat med att stötta och hjälpa de som vill starta företag i Kiruna. Vi har tillsammans med de som vill bli egenföretagare arbetat fram affärsplan och budget. Vi har jobbat med att hitta vägar att nå ut med sin marknadsföring och hur man ska tänka kring sin bokföring. Vi har suttit ner och diskuterat vad moms är och vilken momssats som just min verksamhet omfattas av, eller hur jag ska räkna för att se vad jag kan ta ut i lön från mitt företag. Vad som händer om jag blir sjuk när jag är egenföretagare och vilka försäkringar som jag behöver som företagare.

Vi har genom åren samarbetat med Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som deltagit och informerat om regler som gäller för företagare men vi har också arbetat med många företagare som informerat om försäkringar, marknadsföring, bokföring med mera. Ibland har våra etablerade företagare fått komma in och berätta om deras resa, hur de började och hur de byggt upp det företag de har idag. Detta för att inspirera och delge hur en företagarresa kan börja.

En annan stor del i avtalet har varit att stötta och hjälpa företag som ska göra stora investeringar att hitta finansiering till detta. Vi har kopplat ihop företag med finansiärer som Almi, Norrlandsfonden, riskkapitalbolag men kanske framför allt hjälpt dem att söka investeringsstöd hos Region Norrbotten (tidigare hos Länsstyrelsen).

Tillsammans med företagaren har vi formulerat affärsplan, budget och gjort en analys av vad denna investering innebär för företaget men också för regionen. Hur många arbetstillfällen man bidrar med, hur mycket omsättningen ökar och på så sätt bidrar med skatteintäkter till region och kommun. Många av våra företag i Kiruna har genom åren erhållit investeringsstöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Det kan handla om medel för att bygga ut sin turistanläggning, investera i den där maskinen som behövs för att kunna utveckla en ny produktion eller ibland en konsultcheck för att kunna bygga upp en webbsida och nå nya kundgrupper.

Genom åren har en rad innovatörer passerat oss och vi har arbetat med att hjälpa dem arbeta fram prototyper och hitta finansiering för att få ut sin innovation på marknaden. Oftast har man arbetat med företag lokalt i malmfälten men ibland har man behövt hjälp utifrån. Flera av dessa innovatörer har idag företag och har produkter ute på marknaden. Vi har också varit behjälpliga i att ta emot ansökningar till Kiruna kommuns Idéutvecklingsstipendium som inte längre tillämpas.

En annan del i avtalet har varit att kunna representera det privata näringslivet i forum av olika slag. I Kompetensrådet har vi kunnat framföra hur läget ser ut inom olika branscher och hur tillgången på anställningsbara personer och kompetensbehoven matchar varandra.

 Vi har tillsammans med bla LKAB, Boliden och Vattenfall suttit i arbetsgrupper med Lapplands Kommunalförbund för att se vilka utbildningar som skulle behövas för att kunna utbilda människor på plats i regionen som sedan kan få jobb hos de företag som idag har rekryteringsbehov. Några av er privata företagare har genom åren fått ett samtal eller mail där vi ställt lite frågor om hur det ser ut i just er bransch.

Att denna verksamhet försvinner innebär att den som vill starta företag i Kiruna inte har stöttning och hjälp från en aktör. Behöver man hjälp med att utveckla affärsplan och budget kommer man få köpa den tjänsten, behöver man diskutera moms eller skatt så får man ringa Skatteverket och vill man veta vad som händer om jag blir sjuk som enskild näringsidkare, ja då får man googla eller ta kontakt med Försäkringskassan.

Kiruna har länge legat högt vad gäller nystartade företag i förhållande till befolkning. Vi tror att detta beror på att man har en väg in där man kan få hjälp med att bolla idéer och få ner i en affärsplan vad det är man vill göra. Så snart man skriver ner något blir det också mer verkligt.

I oktober 2018 publicerade Svenskt Näringsliv en ranking där man tittar på olika parametrar för hur företagsklimatet ser ut i landets alla 290 kommuner. Ingen rolig läsning där Kiruna placerar sig på plats 274 i den totala rankningen. Rankingen baseras till stor del på attityder och blir svår att mäta rent konkret då det är saker man inte kan ta på, men vissa delar är ren och skär fakta och går att mäta i siffror och statistik.

När det kommer till företagandet och nyföretagsamheten så ligger Kiruna mycket bättre till.
Nyföretagsamheten placerar Kiruna på plats 49 bland alla 290 kommuner. När det gäller företagandet så ligger vi på plats 90 i samma ranking. Nyföretagarcentrum och Bolagsverket arbetar fram statistik vad gäller nyregistrerade företag per 1 000 invånare och 2018 hamnade Kiruna på plats 92 bland alla kommuner i Sverige.

Företagarna arbetar varje år fram en rapport som heter Välfärdsskaparna. Här tittar man på var de kommunala skattekronorna kommer ifrån. Här ser ni fördelningen av skatteintäkter i Kiruna kommun:

välfärdsskaparna-skattekronor.png

22 procent, eller motsvarande 275 miljoner kronor, kommer från småföretag med mindre än 50 anställda. Hela privata näringslivet, det vill säga stora och små företag bidrar med 420 miljoner kronor.

Vi vill också bara för att förtydliga få er alla att uppmärksamma att i dessa miljoner ingår inte LKAB och deras anställda, de finns i den röda tårtbiten som kallas offentlig sektor. Statligt ägda bolag som till exempel LKAB och deras dotterbolag i Kiruna bidrar med 19 av de 44 procentenheter i den röda tårtbiten. Så 420 miljoner kronor kommer från de privatägda företagen och deras anställda.

En plats på ett äldreboende uppskattas kosta ca 900 000 kr per år i Kiruna kommun. Med de 420 miljoner de privata företagen drar in i skattemedel så bekostar de alltså 467 platser på våra äldreboenden runt om i kommunen. En lärare i Kiruna kostar årligen i snitt 542 147 kronor vilket betyder att den privata sektorns skatteintäkter finansierar lite drygt 774 lärartjänster.

Vi har en situation i Kiruna där arbetslösheten är mycket låg och det leder till enorma problem för våra företag att mitt i en samhällsomvandling, som medför dåligt med tillgång på boenden, rekrytera personal. Men vi ska inte glömma att 4 av 5 jobb skapas hos de små företagen. Rapporten Välfärdsskaparna visar tydligt hur utvecklingen har sett ut vad gäller utvecklingen av antal jobb i Kiruna kommun. Även här är statligt ägda företag i den röda linjen.

välfärdsskaparna-anställda.png

Därför tycker vi det är oerhört viktigt att fortsätta arbeta med att stötta och hjälpa de som vill starta företag, som har företag på andra orter men vill etablera sig i Kiruna eller hjälpa de företag som redan finns att växa och investera för att bli starkare och konkurrenskraftigare i framtiden.

Häromveckan var Företagarna Kiruna på en konferens på Boden Science park. Bodens kommunalråd samt föreståndaren för Boden Science Park berättade om hur man i Boden satsar på till exempel gaming-industrin. Där lyckas man locka till sig företag och människor från hela världen för att man ligger i framkant i just denna bransch. Det handlar om företag som vill etablera sig och finnas på plats för att man i Boden gjort ett bra jobb med att fånga upp intresset kring denna industri.

Vem i Kiruna ska arbeta med att hitta och identifiera de kommande branscherna och hjälpa de som vill utveckla nya företagsidéer?

Vem ska hjälpa våra etablerade företag och innovatörer att hitta finansiering för sina idéer och innovationer?

Företagarna Kiruna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap