headphones newspaper video-player

Intresseanmälan för hållbarhetstips

Här kan ditt företag göra en intresseanmälan om ni vill få information och uppdateringar från oss med användbara tips och resurslänkar kring hur ditt företag kan bli mer lönsamt och hållbart!

Kraven på att företag ska agera hållbart har ökat från alla håll under de senaste åren. Samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig alla att företag tar ett ansvar för människa och miljö. Det finns många bevis för att hållbart företagande är lönsamt, men de mindre företagen har svårare att hinna med. Konkurrenskraft 2030 har formats ur denna utgångspunkt som kommer från dialog med små och medelstora företag samt näringslivsfrämjande organisationer i regionen. Samsynen kring hållbarhetsfrågornas betydelse för företagens konkurrenskraft är stor, liksom samsynen om att det är hos de mindre företagen med upp till 50 anställda som behovet av stöd i hållbarhetsarbetet är störst.

Anmäl dig här för att få hållbarhetstips för ditt företag! 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap