headphones newspaper video-player

Företagarna Mälardalen representerade när kronprinsessan Victoria besökte Västmanlands län

Torsdagen den 15 oktober, besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria Västmanlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av den pågående pandemin. Besöket var en del av den resa genom Sveriges alla län som Kungahuset nu genomför. Vid mötet medverkade flertalet representanter från näringslivet, däribland Företagarna Mälardalens regionchef, Thomas Byström.
Publicerad 20 okt 2020

Landshövdingen, som var värd för besöket, hade anordnat en arbetslunch i Landshövdingens Residens på slottet i Västerås, där med anledning av den rådande Coronasituationen ett få antal representanter från näringslivet och offentligsektor var inbjudna.

Thomas Byström var en av dessa gäster. Han informerade om de små- och medelstora företagens betydelse för närsamhället och hur dessa skulle påverkas ifall den rådande pandemin slår ut företag som sedan länge verkat i städer runt om i Västmanland. Han betonade det faktum att krisen långt ifrån är över och att de stöd som sjösatts även kommer behöva förlängas och att fler direktanpassade åtgärder för småföretag kommer att behövas.

Pandemin har otvivelaktigt utmanat många av länets företagare, men Thomas Byström tog även upp några av de ljusglimtar som går att utmärka i pandemins spår, där det absolut viktigaste var det faktum att småföretagare runt om i landet nu äntligen får den uppmärksamhet de förtjänar. De flesta av de små företagen strävar inte efter att bli nästa ABB eller Spotify, utan de drivs av att uppfylla sina ambitioner och drömmar samtidigt som de erbjuder den vardagliga servicen, som gör att vi kan bo, leva och verka i länets alla kommuner, stora som små.

Det är dessutom i dessa företag som många unga och människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får sina första jobb. Det är alltså i småföretagen integrationen sker på riktigt. Att se till att dessa får bästa möjliga förutsättningar att verka och växa blir således centralt, för om småföretagen mår bra kommer detta även gagna samhället i stort.

Vidare passade Thomas Byström på att lyfta fram den goda dialog mellan näringsliv, myndigheter och politik som fungerat föredömligt i Västmanland under ledning av Landshövding Minoo Akhtarzand.

”Jag är mycket nöjd med dagen som jag hoppas gett Kronprinsessan en helhetsbild av hur Västmanlands olika berörda aktörer, sjukvården, skolväsendet, näringslivet och besöksnäringen har hanterat det exceptionella läget med anledning av Coronapandemin. Det har gjorts ett stort arbete i länet och det finns många insatser som förtjänade att uppmärksammas.

Under dagen kunde vi tillsammans visa på ett antal gemensamma styrkor, stark samverkan, ansvarstagande, handlingskraft och pragmatism. Framförallt var vi eniga i budskapen att trots de konsekvenser Covid-19 har fört med sig, kommer vi att klara krisen med en stark framtid tro, säger Landshövding Minoo Akhtarzand”.

 

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor