headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Uppsala deltar på Företagarnas digitala kongress

29 maj 2020
Idag, fredagen den 29 maj, samlas tvåhundra företagare för att kunna besluta om Företagarnas framtid. På grund av den rådande coronapandemin sker kongressen för första gången helt digital.

Företagarna Uppsalas ordförande, Monica Hedberg och vice ordförande, Matilda Mielind är självklart med på den digitala kongressen. 

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare över hela landet, fördelat på 250 föreningar. På kongressen, som äger rum vartannat år, fattas viktiga beslut om Företagarnas strategiska arbete.

Företagarnas tiotusentals engagerade medlemmar utgör en stark företagarfolkrörelse över hela landet. På kongressen kommer Företagarnas satsningar framåt diskuteras, med sikte på att fortsätta leverera ett ännu starkare medlemserbjudande, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Under dagen kommer en ny riksstyrelse att väljas och Förtagarnas nuvarande ordförande, Fabian Bengtsson, är föreslagen att fortsätta på sin post. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap