headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagen i Uppsala är Välfärdsskaparna!

I veckan har Företagarna Uppsala uppvaktat Mohammad Hassan (L) och Helena Hedman Skoglund (L) med vår rapport Välfärdsskaparna 2019 och tårta.

Ökad skatteandel från småföretag

Småföretagen i Uppsala kommun bidrar med 2,66 miljarder kronor i skatteintäkter till Uppsala kommun vilket innebär att hela 26 procent av kommunens totala skatteintäkter kommer från småföretagen. På en karta över hela Sverige så ligger Uppsala på plats 239 och har klättrat uppåt hela 9 platser sedan 2017.

Det finns dock mycket kvar att göra från kommunens sida för att stimulera småföretagandet. Snittet i riket är att småföretagen bidrar med 28,8 procent av skatteintäkterna, där Åre kommun genererar högsta andelen inkomst skatteintäkter från småföretagare med hela 43 procent.

På länsnivå är det bara småföretagen i Älvkarleby med sina 25 procent som genererar en mindre andel skatt till kommunen. Den kommun i länet som får den största andelen inkomstskatteintäkter från sina småföretag är Håbo kommun med hela 38 procent.

Tips till kommunen

Företagarna Uppsala lämnade några tips till politikerna om vad de ser som förbättringsmöjligheter för att stimulera småföretagandet i Uppsala kommun.

Bland annat att servicenivån från kommunens enheter och tjänstemän måste förbättras. Uppsala behöver småföretagen och småföretagen behöver bra kommunikation och dialog med kommunen. Tillståndsprocesser måste se över och förenklas med förkortade handläggningstider bland vad gäller olika typer av tillstånd för att bedriva sin verksamhet, men och också i bygglovsärenden för exempelvis uteserveringar eller småskaligt byggande för bostäder och verksamheter.

Attityden hos tjänstemän och förståelsen för hur ett litet företag tänker kan bli bättre. Tårtdiagrammet i form av en riktig tårta, bakad av en småföretagare, är ett pedagogiskt sätt att visa hur stor andel av de kommunala skatteintäkterna som faktiskt kommer från de små företagen. Det är viktigt att de beslutande i kommunen får en ökad insikt om hur och varför de små företagen är viktiga för kommunens tillväxt.

Stort behov av parkeringsplatser

Parkeringsproblematiken i centrala delar av Uppsala är en sak som politiken måste ta sig an. Det råder kaos i centrum, där många mindre företag tappar kunder för att det inte finns parkeringsplatser att tillgå. Bättre planering och dialog krävs för att inte de små företagen ska påverkas när kommunen bestämmer sig för att bygga om, eller dra ner eller tillfälligt ändra antalet parkeringsmöjligheter. I kvarteren runt UKK och Katalin är det för närvarande mycket svårt att hitta parkering både som gäst, kund men också som exempelvis artist. Kommunen behöver här snabbt försöka hitta olika tillfälliga lösningar. Miljön för de boende i området påverkas också av att Väderkvarnsgatan är stängd under så lång period.

Kontinuerlig dialog

Det finns som sagt mycket att göra för att underlätta och stimulera företagandet i Uppsala och Företagarna Uppsala är glada att politikerna vill lyssna och ta del av våra åsikter. Vi ser fram emot ett gott samarbete med kommunens politiker i dessa så viktiga frågor!

Vi som lämnade tårtan var:

Anna Bixon, ordförande Företagarna Uppsala
Lotta Triller, ägare av Triller Mat & Bröd AB (som också hade gjort den fina tårtan!)
Lise-Lotte Argulander, jur.kand. Specialist arbetsrätt & arbetsmiljö på Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap