headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Mer positivt bland småföretagarna i Uppsala län

12 jun 2018
Efter förra årets kraftiga försvagning i konjunkturen, då länet hamnade betydligt lägre än riksgenomsnittet, ser vi nu en återhämtning i småföretagarnas förväntningar. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagskonjunkturen är fortsatt stark men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. Trots det och till skillnad från andra delar i landet vände småföretagskonjunkturen i Uppsala län uppåt i år. Inför de kommande 12 månaderna är förväntningarna fortsatt mycket positiva och man företagarna ser framför sig en ökad tillväxt inom såväl sysselsättning som orderingång och omsättning.

Drygt 40 procent av företagarna förväntar sig att orderingången ska öka under de kommande tolv månaderna. Men samtidigt har 44 procent tackat nej till order, främst på grund av att de inte hinner med. Andelen som tackat nej till order på grund av arbetskraftsbrist har mer än fördubblats på ett år, från fjolårets 11 procent till 26 procent i årets mätning. Snittet i landet är 18 procent.

- Även om Uppsala län ligger något under rikssnittet så är återhämtning efter fjolårets nedgång glädjande. Mycket positivt att både order-, omsättnings- och lönsamhetsutvecklingen ökat. Dock är det oroande att arbetskraftsbristen påverkar så starkt, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Mälardalen.

Bättre möjligheter att växa framöver

Drygt sju av tio företag i länet anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. , jämfört med riksgenomsnittet på 70. Samtidigt är det 9 av 10 företag i Uppsala län som vill växa. Men det finns utmaningar. Brist på lämplig arbetskraft är fortsatt det största tillväxthindret för länets småföretag. Det inte höga lönekrav eller kostnaden för att anställa som skapar de största problemen, utan istället är det att företagen inte hittar personer med rätt utbildning och erfarenhet.

- Precis som i andra län är det viktigt att företag i Uppsala län kan säkra sin tillväxt, bland annat genom en bättre matchning mellan företagens kompetensbehov, avslutar Thomas Byström.

Läs hela Småföretagsbarometern för Uppsala län.

För mer information:

Thomas Byström
Regionchef Företagarna Stockholms län, Mälardalen och Gotland
thomas.bystrom@foretagarna.se
Mobil: 070 647 17 60

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap