För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

PRESSMEDDELANDE: Dalande konjunktur för småföretagen i Kalmar län

Publicerad 8 jun 2023
Småföretagen i Kalmar län räknar med en fortsatt svag konjunktur. Det visar den länsvisa rapporten av Småföretagarbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Konjunkturindikatorn är företagets finger i luften. Den beskriver ett samlingsvärde av företagens sysselsättning, orderingång och omsättning. I år föll konjunkturindikatorn Kalmar län till 22 och avviker från företagens planer från i fjol då den förväntades stiga till 70.

  • I kölvattnet av pandemin och med ett pågående krig i Ukraina har vi, förutom ett mänskligt lidande sett stora negativa effekter för företag. Energi- och råvarupriser pressas till nya rekordhöga nivåer vilket gör att många företagare i länet brottas med att få ihop sin ekonomi. Trots det kan vi se att det finns en stor vilja och kunnande om att utveckla och driva företag. Det är den viljan som kommer att ta Kalmar län ur den här krisen, säger Frida Boklund regionchef Företagarna Kalmar län.

 Minskad orderingång och oklar framtid

Efterfrågan och därmed orderingången hos länets småföretag ökade kraftigt i fjol, men det blev en kortvarig uppgång. Omslagen i konjunkturen tillsammans med höga kostnader och snabbt stigande räntor har åter minskat orderingången, vilket ger ett nettotal på 20, jämfört med -12 i fjol.

Efter ett positivt 2022 i Kalmar län försätter företagarna att vara positiva i sina expansionsutsikter. 63 procent av småföretagen i länet ser en goda möjligheter att expandera under 2023. Med undantag för den djupa nedgången i början av 1990-talet har småföretagen varit optimistiska om sina tillväxtmöjligheter oavsett svängningar i konjunkturen.

  • Småföretagen i en majoritet av Sveriges län tror att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler småföretag att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången än mer, menar Boklund.

 Svårt att finna rätt arbetskraft

Det främsta tillväxthindret i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, vilket 27 procent av länets småföretag anger.  Det är ett problem i hela riket, där småföretagen i samtliga län anser att arbetskraftsbrist är det största tillväxthindret. Det tyder på en fortsatt robust arbetsmarknad men sannolikt också på brister i arbetsmarknadens funktionssätt där tillgången till bostäder kan vara en viktig del för att attrahera arbetskraft.

För mer information:

Frida Boklund, Regionchef Företagarna Kalmar län.

0768-86 82 99

frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapporten på Företagarna

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Fler nyheter från Företagarna