headphones newspaper video-player

Företagarna Öland - Stöd vid Corona

Företagarna Öland vill belysa vikten att hålla sig uppdaterad kring åtgärder som ska gynna företagen under dessa Corona-tider.
Publicerad 20 jan 2021

Ha nära dialog med din bank/kommun/rådgivare m fl. för att få till dig hur just du kan se över din situation.

Nedstängningsstöd

Ett nytt stöd har slagits fast och införs för företag som till följd av beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet men man har istället möjlighet att få ersättning upp till 100% av företagens fasta kostnader.

Omställningsstöd
Omställningsstödet förlängs till perioden augusti 2020- februari 2021, förstärks & täcker små företag, enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Korttidspermittering
Förlängs till 30:e Juni och förstärks.

Satsningen på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Stoppad 180-dagars prövning för sjukförsäkring.

Berörda myndigheter får tillskott för administrativa kostnader – så att de kan hantera de punkterna presenterade ovan. Se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/ytterligare-en-extra-andringsbudget-for-2021-har-lamnats-till-riksdagen/

Fortsatt info om åtgärder hittar ni på : https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

Vänligen,

Styrelsen, Företagarna Öland

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor