podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pressmeddelande: Dalande konjunktur för småföretagen i Jönköpings län

Publicerad 7 jun 2023
Småföretagen i Jönköpings län räknar med en fortsatt svag konjunktur. Det visar den länsvisa rapporten av Småföretagarbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Konjunkturindikatorn är företagets finger i luften. Den beskriver ett samlingsvärde av företagens sysselsättning, orderingång och omsättning. I år föll konjunkturindikatorn Jönköpings län till 36 och avviker från företagens planer från i fjol då den förväntades stiga till 80.

  • Årets Småföretagsbarometer visar en tydlig dämpning i småföretagskonjunkturen efter den kraftiga uppgången i fjol, som delvis drogs upp av borttagna pandemirestriktioner och ett uppdämt konsumtionsbehov. Nu är utmaningarna kopplade till spåren av den höga inflationen och de snabbt stigande räntorna. Trots omkringliggande utmaningar så tillhör Jönköpings län de län som uppvisar den starkaste konjunkturen i landet, det kan vi tacka det småländska entreprenörskapet för säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län.

Minskad orderingång och oklar framtid

Efterfrågan och därmed orderingången hos länets småföretag ökade kraftigt i fjol, men det blev en kortvarig uppgång. Omslagen i konjunkturen tillsammans med höga kostnader och snabbt stigande räntor har åter minskat orderingången, vilket ger ett nettotal på 8, jämfört med 34 i fjol.

Efter ett positivt 2022 har Jönköpings län backat  i sina expansionsutsikter. 67 procent av småföretagen i länet ser en goda möjligheter att expandera under 2023, jämfört med 70 procent under 2022. Med undantag för den djupa nedgången i början av 1990-talet har småföretagen varit optimistiska om sina tillväxtmöjligheter oavsett svängningar i konjunkturen.

  • Småföretagen i en majoritet av Sveriges län tror att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler småföretag att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången än mer, menar Boklund.

Svårt att finna rätt arbetskraft

Det främsta tillväxthindret i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, vilket 28 procent av länets småföretag anger. Detta är lägre jämfört med fjolårets 32 procent. Det är ett problem i hela riket, där småföretagen i samtliga län anser att arbetskraftsbrist är det största tillväxthindret. Det tyder på en fortsatt robust arbetsmarknad men sannolikt också på brister i arbetsmarknadens funktionssätt där tillgången till bostäder kan vara en viktig del för att attrahera arbetskraft.

För mer information:                                          

Frida Boklund, Regionchef Företagarna Jönköpings län.

0768-86 82 99

frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapporten på Företagarna

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Fler nyheter från Företagarna