podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagare upplever att samhällskontraktet inte fungerar

Företagarna släppte under föregående vecka sin nya rapport Brott mot företagare. Pontus Lindström Företagarnas expert på lokalt näringslivsklimat konstaterar att företagare inte litar på att brotten klaras upp.
Publicerad 29 mar 2022

Företagarna släppte under föregående vecka sin nya rapport Brott mot företagare. Pontus Lindström Företagarnas expert på lokalt näringslivsklimat konstaterade under föregående veckas Digtiala Mötesrum att företagare inte litar på att brotten klaras upp.

-Det finns ett lågt förtroende för polisen från våra medlemmar. Men vårt syfte är inte att klanka ned på polisen. Vi vill bara att poliserna ska bli fler!Pontus Rund.jpg

Pontus berättar att rapporten väckt uppmärksamhet bland de stora medierna vilket han är glad för. Även om önskan att frågan icke existerande givetvis är självklar.

Lag och ordning en prioriterad fråga bland företagare

Bland företagarnas medlemmar är frågan om lag och ordning den näst högst viktigaste rankande frågan. Hade vi ställt frågan idag hade svaret kanske varierat utifrån världsläget.

-Det vi upplever är att våra företagare inte känner att samhällskontraktet fungerar. Man följer regler, betalar in skatt men den dagen man själv blir utsatt för brott så finns ingen hjälp att få, säger Pontus.

Pontus redovisar rapporten som visar att vartannat företag med anställda har blivit utsatt för brott under de senaste fem åren. De vanligaste brottskategorierna är stölder, bluffakturor, IT-brott och skadegörelse. Andelen företagare som upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet har minskat från 32 till 25 procent 2017–2022. Endast 14 procent upplever att kommunens brottsförebyggande arbete är trygghetsskapande.

Av de företagare som utsatts för brott överväger 17 procent att lägga ner sin verksamhet till följd av brottsligheten. Var femte företagare överväger att flytta företaget.

-En ökad samverkan mellan polisen, kommun och näringsliv är en av de åtgärderna som kan vara avgörande. I storstäderna vill företagare se tuffare insatser mot gängkriminalitet. 

God dag konstapeln

På veckans digitala mötesrum fanns också Jan Olsson från Polisen. Jan har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier.

Jan arbetar med komplexa cyberbrott såsom exempelvis ransomware attacker där virus planteras och användare inte längre når sina filer och förövarna utpressar företagen för att de ska få tillbaka sina system. Jan menar att det är just cyberattacker som drabbar företagare hårdast.

Överlastningsattacker är vanliga på våra stora företag och banker.

-Vi lever i en helt annan tid idag. Det finns inga fysiska försvar att sätta upp. Det handlar om att företagen själva skapar det skydd de behöver.

Jan menar att hälften av brottsligheten i Sverige sker på internet och att Sverige behöver fler synliga poliser som arbetar på de tider som kriminella är mest aktiva.

Att optimera fördelningen bättre inom polisen kan vara en väg framåt menar Jan. Det är färre poliser i yttre tjänst idag än för 30 år seden.

-Samarbete är en nyckel för att lyckas, tillsammans hela samhället, alla resurser måste samverka.

Jan uppmanar alla föräldrar som ger sitt barn en mobiltelefon behöver gå igenom säkerhet för att undvika brott inom exempelvis grooming.

-Ju tidigare vi kan sätta in en insats till våra unga dessto större chans att brott inte begås.

Polisen ska utökas med 10 000 polisanställda, civila och yttre personal. Jan ser det som svårt att få nog med sökande till myndigheten. Avgångarna är stora inom polisen vilket kommer påverka.jan.jpg

-Det kan innebära att vi får en stor andel juniora poliser och det behövs en variation, säger Jan.

Bedrägeribrotten har bytt skepnad

Bedrägeribrotten med exempelvis betalkort har ökat stadigt men har under föregående år minskat. De brott som ökat är bedrägerier där man exempelvis skickar e-post i något annat namn. Tekniken att få företag att betala fakturor som de inte borde eller gör utbetalningar som är felaktiga. Väldigt många företagare har fått utskick där de ska lämna ut lösenord till Office. Då har man nått e-post med mera där man hämtat information, går in i en affärsuppgörelse och brottslingen kan justera information för exempelvis överföring av pengar.

-Som offer är man 100 gånger mer utsatt idag än för 25–30 år sedan.

Mindre än tre procent anmäler idag IT-brott. Det är enligt Jan ett stort problem. Han uppmanar alla företagare att anmäla när de blir utsatta för brott eftersom det hjälper polisen att lägga det stora pusslet där man kan fånga den organiserade it-brottsligheten. Du ska som företagare aldrig betala ransomware eftersom det finansierar den fortsatta brottsligheten.

Se hela sändningen från Digitala Mötesrummet tema Brott mot Företagare här!

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.