podcast news play företagaren I media förmån faq

PRESSMEDDELANDE

Kraftig återhämtning bland småföretagen i Jönköpings län
Publicerad 20 jun 2022

Pressinformation:

Efter tre års nedgång i småföretagskonjunkturen i Jönköpings län har trenden nu vänt upp rejält. Inför det kommande året förväntar sig företagen dock en viss avmattning. Samtidigt har lönsamheten stärkts bland länets småföretag som ser att det fortsätter även nästa år. Det visar Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu åter en positiv nivå, så även i Jönköpings län vars nettotal ökat till 80 från -36 i fjol. Det är dessutom det näst starkast konjunkturläget i landet, efter Jämtland.

  • Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen i länet förväntar sig en försämrad utveckling under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköping.

Fler som anställer och man tror på mer nyanställningar under det kommande året

Under de senaste tolv månaderna har sysselsättningstillväxten återhämtat sig Jönköpings län och totalt har 18 procent av företagen ökat sin personalstyrka medan 7 procent har minskat den. Bara Gotlands och Norrbottens län har haft en starkare utveckling inom sysselsättning. Inför nästa år tror dessutom länets företagare på en fortsatt tillväxt. Bland de företag som planerar för nyanställningar kan det dock delvis handla om en återgång till antal anställda innan pandemin än att öka personalstyrkan.

Även orderingången har ökat kraftigt och dessutom mer än företagarna förväntade sig i fjol. Totalt uppger 49 procent av länets företag att orderingången ökat, medan 15 procent sett en minskning. Samtidigt har andelen som tackat nej till order ökat, 49 procent mot 36 procent i fjol. Vanligaste orsaken är att de redan har mer att göra än de hinner med.

Stärkt lönsamhet

Efter två år med avmattad lönsamhetstillväxten i länet är det åter en uppgång i Jönköpings län. Dock infriades inte företagens förväntningar i fjol fullt ut, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 79 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 47 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare och tuff konkurrens, vilket 41 respektive 13 procent av företagen svarat

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Småland, Gotland och Östergötland

0768 86 82 99

Frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

 

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

 

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Jönköpings län och riket 1995–2022

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

image.png

Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.