headphones newspaper video-player

Ny rapport: Så många skattekronor bidrar småföretagen i Jönköpings län med till välfärden – kommun för kommun

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Välfärdsskaparna – en för varje kommun i Jönköpings län– som visar hur mycket småföretagen och deras anställda bidrar med i skatteintäkter till den kommunala välfärden.
Publicerad 13 apr 2021

Rapporten visar att småföretagen och deras anställda sammantaget står för den högsta andelen av de kommunala skatteintäkterna i nio av tretton kommuner i Jönköpings län.

– Varje skattekrona i Jönköpings län måste skapas innan den kan fördelas inom välfärden och vår rapport visar tydligt att småföretagen  står för en stor del av notan, säger Frida Boklund, regionchef  Företagarna i Jönköpings län.

I Jönköpings län finns det mer än 42 500 småföretag som tillsammans med sina anställda står för 28 procent av de kommunala skatteintäkterna. I rena pengar blir det drygt 4,7 miljarder kronor som går från småföretagen till den kommunala välfärden – skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor och bibliotek.

Statistiken bygger på offentliga data från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen som sammanställts av Företagarna.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten och tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Frida Boklund.

Kommunen i Jönköpings län med högst andel skatteintäkter från:

Småföretag: Gnosjö 35 %

Stora företag: Gnosjö, Gislaved och Jönköping 25 %

Offentlig sektor: Eksjö 36 %

Pensionärer: Eksjö 17 %

Ta del av samtliga kommunrapporter.

Om Välfärdsskaparna 2021
Företagarna har via en unik sammanställning av officiell statistik tagit reda på hur stor del av
kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretagen. Undersökningen utgår från inkomsttagarens perspektiv där alla som som bor i kommunen och betalar kommunal inkomstskatt ingår i analysen. Beräkningarna bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Statistiken baseras på år 2019 som är de senast tillgängliga uppgifterna.

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor