podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Målen var målet under Varbergs Näringslivsdag 2022

Publicerad 12 sep 2022
Runt 400 deltagare samlades under onsdagen på Arena Varberg för att inspireras och nätverka under Varbergs årliga näringslivsdag.
Günther Mårder modererade Varbergs Näringslivsdag 2022

Stämningen var på topp bland deltagarna under Varbergs Näringslivsdag som hade temat ”Låt din målsättning visa vägen!”. Företagarna var en av huvudarrangörerna och Företagarnas vd Günther Mårder modererade skickligt genom dagsprogrammet.

Tufft läge kan bli tuffare

Günther Mårder inledde med en tydlig redogörelse för pandemins inverkan på stora delar av näringslivet och effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Mårder uttryckte att många företagare i rådande el-kris återigen står för betydande utmaningar.

-Vi ser redan nu företagare som tjänar på att stänga ned sina verksamheter tillfälligt eller för gott. Fortsätter elpriserna på dessa höga nivåer kommer det ge stora effekter på samhället i stort, sa Mårder.

Nödläget när utbud och efterfrågan inte matchar

När Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg tog vid och var även hon oroad över den globala utvecklingen. Men hon betonade att människor är anpassningsbara för nödlägen. Något som pandemin tydligt visat.

-Vi kan anpassa oss otroligt mycket om läget kräver det. Pandemin var en bra brandövning, sa Stråberg.

Stråberg beskrev hur all fokus i Europa just nu ligger på energiförsörjningen vilket trycker upp inflationen och att det bland några sydeuropeiska länder kan skönjas en ny opinion gällande sanktionerna gentemot Ryssland.

-Fler röster höjs som säger ”ta bort sanktionerna” så att vi kan få ned elpriserna.

-Fler röster höjs som säger ”ta bort sanktionerna” så att vi kan få ned elpriserna, berättade Alexandra.

Hon betonar hur viktigt det är att vi inte gör just detta för sanktionerna har tydliga effekter på Rysslands ekonomi och behöver vara långsiktiga för att försvaga Rysslands makt till omvärlden.

Kompetensförsörjningen ställer nya krav på verksamhetsledare och chefer

Visbys stolthet, Svante Ramblert talare inom ledarskap och organisationsutvecklare påminde deltagarna om att de ”utan spaning inte har en aning”. Innan pandemin använde vi oss enligt Ramblert kommunikation och att vi behöver input likaväl som output. 

-Idag är information den övervägande delen av vår kommunikation. Hela 90 procent av all data är skapad i mejl och intranät, berättade Ramblert.

-Idag är information den övervägande delen av vår kommunikation. Hela 90 procent av all data är skapad i mejl och intranät.

Han manade chefer och ledare på plats att inte lösa nya problem med gamla lösningar. Ramblert menade att arbetsplatser idag har ökat i effektivitet men minskat i samarbete, innovation och kreativitet.

-Skapa arbetsplatser med psykologisk trygghet då kommer dessa faktorer tillbaka!

Självledarskapet är vägen framåt

Kristin Kaspersen är inte bara programledare! Som föreläsare talar hon om att hitta balansen mellan arbete och vardag för att inte hamna i en negativ spiral av stress men också för att hitta ett inre lugn.

-Du kan påverka så mycket bara genom att tänka positivt, negativa tankar påverkar oss fem gånger så mycket, berättade Kaspersen.

-Du kan påverka så mycket bara genom att tänka positivt, negativa tankar påverkar oss fem gånger så mycket. 

Kristin uppmanade deltagarna att stanna upp och reflektera om hur deras beteende påverkar omgivningen och att träna på att bekräfta sig själva.

-Be din omgivning om bekräftelse om du behöver!  

305836864_625426665650762_8870750451504254083_n - kopia.jpg

Hon tipsade även deltagarna om att pröva ett nytt förhållningssätt i situationer de normalt inte känner sig bekväma i.

-För att äga en situation som du inte är helt bekväm i. Testa följsamhet! Acceptera situationen och se var den för dig, sa hon.

Skratt och allvar i perfekt kombination 

Det är inga problem at föreläsa om konflikthantering uppblandat med humor. Morgan Alling intog scenen som sista föreläsare och bjöd deltagarna på sina erfarenheter och verktyg till förändring. Morgan berättade hur han brutit sitt sociala mönster och hittat vägen framåt.

-Har vi verktygen till förändring så kan vi också genomföra den, sa Alling.

Alling lyfte vikten av hög tillit inom företag.

-Företag med hög tillit är 286 procent mer lönsamma! 

Morgan visade även exempel på konflikthantering genom Karpmans dramatriangel.  Triangeln är en modell som förklarar hur vi hanterar våra behov och vårt ansvar gentemot oss själva och andra. Den kan hjälpa till att synliggöra ett agerande och hur vi interagerar med varandra på ett medvetet sätt.

Företagarna tackar för en härligt inspirerande dag och ser redan fram emot Varbergs Näringslivsdag 2023! 

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna