podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Halländska småföretagare är optimistiska för framtiden

Publicerad 30 jun 2022
Småföretagskonjunkturen i Halland har ökat under de senaste tolv månaderna, men tillväxttakten i länet har varit svagare än rikssnittet.

Småföretagskonjunkturen i Halland har ökat under de senaste tolv månaderna, men tillväxttakten i länet har varit svagare än rikssnittet. Utfallet av årets konjunkturindikator blev lägre än vad länets företagare förväntade sig i fjol. Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är optimistiska, med en ökad tillväxttakt i konjunkturen. 

Bilaga. Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Hallands län och riket 1995–2022 

Sysselsättningstillväxten är fortsatt positiv men tillväxttakten i länet har minskat marginellt under det senaste året och är även något lägre än rikssnittet. Dock förväntar sig företagen en kraftigt ökad sysselsättningstillväxt under de kommande tolv månaderna.  

Orderingångens tillväxttakt har ökat starkt i länet under det senaste året, dock är den svagare än rikssnittet. Prognosen för de kommande tolv månaderna är fortsatt positiv och visar på ökad tillväxttakt.   

Omsättningstillväxten i Hallands län har ökat stort under de senaste tolv månaderna och länets företag placerar sig över rikssnittet. De förväntar sig även en fortsatt ökad tillväxttakt under de kommande tolv månaderna. 

Lönsamhetstillväxten i företagen i Hallands län har ökat jämfört med i fjol, men är fortsatt på en negativ nivå. Andelen företag som haft en minskad lönsamhet under de senaste tolv månaderna är större än andelen företag som haft en ökad lönsamhet. På ett års sikt förväntas lönsamhetstillväxten i länets företag öka till en positiv nivå.  

Företagen i Hallands län upplever bättre möjligheter att expandera och växa än i fjolårets rapport. 72 procent av företagen i länet säger att de har goda utsikter att expandera på sikt, jämfört med 69 procent för riksgenomsnittet.  

- Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Hallands län är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Omkring en tredjedel av företagen uppger detta som det enskilt största hindret för expansion. Andra betydande hinder är höga arbetskraftskostnader och politisk oförutsägbarhet, säger Företagarnas regionchef Marie Axtelius.

Fler nyheter från Företagarna