headphones newspaper video-player

Halmstads näringslivschef om samarbetet med Företagarna: "Mycket bra forum"

Niclas Simonsson har jobbat som näringslivschef i Halmstad sedan årskiftet 2020/2021. Han axlade rollen mitt i den brinnande pandemin. Nu berättar Niclas exklusivt för oss på Företagarna om den långsiktiga planen om hur kommunen jobbar för att Halmstad ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommun.
Publicerad 29 jun 2021
Niclas Simonsson är näringslivschef i Halmstad kommun.

Hejsan Niclas, näringslivschef på Halmstad kommun, vill du berätta lite kort om hur samarbetet ser ut mellan kommunen och Företagarna?

- Via vårt Näringslivsråd, där vi träffar både Företagarna och andra organisationer som representerar olika branscher, har vi ett gott samarbete. Det är ett bra forum att lyfta frågor som de olika organisationerna hör från sina medlemmar, vilket vi tar med oss och arbetar vidare med, säger Niclas loch fortsätter:

- Utbytet mellan kommunen och näringslivet, samt representanter för näringslivet, är givande och mycket viktigt. Att bygga ett starkt företagsklimat kräver att både näringslivet och kommunen är lyhörda och arbetar tillsammans.

Stort utbyte

Vad är det bästa med att starta företag i Halmstads kommun?

- Halmstad är en attraktiv stad som växer, som ligger geografiskt mycket bra till, har god uppkoppling till omvärlden och en högskola som viktig kunskaps- och kompetensresurs. Via innovationsarenan High Five satsar kommunen särskilt på att stötta dig våra företagare i Halmstad att stärka sin konkurrenskraft. Näringslivet är diversifierat och här finns stora möjligheter för nätverkande och samarbete företagare emellan.

Vad har kommunen för mål när det gäller just att bättra på företagsklimatet? 

- Kommunfullmäktige har satt ett mål att Halmstad skall ha Sveriges bästa företagsklimat. Vi har god insikt i var våra största utmaningar finns. Resurser är tillsatta och vi jobbar hårt för att stärka företagsklimatet i Halmstad, menar Simonsson och fortsätter:

- Kommunen skall hela tiden ha örat mot rälsen för att lyssna av de behov och önskemål som finns. Dialog och samverkan samt att våga förändra är en av flera nycklar till framgång. Att kommunen och näringslivet har förståelse för, och kunskap om, varandras roller är otroligt viktigt.

Jobbar långsiktigt att bättra på företagsklimatet

Svenskt Näringslivs senaste mätningar av företagsklimatet inom kommunen har tagit en negativ vändning och klättrar stadigt nedåt, hur ser ni på detta?

- Detta är vi självklart inte nöjda med. Vi har tillsatt resurser på flera förvaltningar i kommunen och vi är väl medvetna om vad som behöver göras för att vända trenden. Viktig att veta är att detta är ett arbete som tar tid. Vi arbetar aktivt för förändring, samtidigt tar det tid innan förbättringsarbetet syns i Svenskt näringslivs undersökning, eller i SKR:s insiktsmätning.

Hur kan vi tillsammans göra det bättre för våra företagare och framtida företagare?

- Kommunen måste vara lyhörd för vilken service näringslivet efterfrågar. Företagarna måste i sin tur ha förståelse för kommunens roll, och inom vilka ramar kommunen kan agera. För att skapa denna förståelse och tillsammans arbeta för ett starkt företagsklimat måste dialog och samverkan fortsätta. Vi måste ha förståelse för varandras behov och förutsättningar, säger Niclas Simonsson och avslutar:

- Vi måste bli bättre på att stärka varandra och att prata gott om varandra är ett steg i rätt riktning. De forum som finns för samverkan skall utnyttjas maximalt, och vi skall tillsammans arbeta för nå önskade resultat.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor