headphones newspaper video-player

Camilla Johansson om företagsklimatet i Hylte: "Goda förutsättningar att starta företag"

Vi har tagit pulsen på Camilla Johansson, näringslivsansvarig på Hylte kommun. Camilla berättar allt om hur kommunen jobbar för att göra Hylte till en attraktiv kommun för företag och om samarbetet med Företagarna.
Publicerad 29 jun 2021
Foto: Hylte kommun.

Hejsan Camilla, närinslivsansvarig på Hylte kommun, berätta för oss hur samarbetet ser ut mellan kommunen och Företagarna?

- Vi har ett jättefint samarbete som framförallt innebär att vi har en tät dialog och genomför gemensamma aktiviteter som tex nätverksträffar och inspirationstillfällen. Dialogen är A och O då vi genom den får signaler om vilka utvecklingsområden som finns och även vad som fungerar bra, stort som smått.

Vad är det bästa med att starta företag i Hylte kommun?

- Hylte kommun är en fantastisk plats med vacker natur och platsen är präglad av ett lugn men där det bubblar av idéer och här finns det oerhört många inspirerande människor och företag. Jag är imponerad av den samverkan och prestigelöshet som finns företagen emellan, säger Camilla och fortsätter:

- Här finns det goda förutsättningar att starta företag oavsett inriktning, bransch eller storlek, ”värdskapet” är lika viktigt och närheten och korta beslutsvägar är två nyckelfaktorer.

Vad har kommunen för mål när det gäller just att bättra på företagsklimatet? 

- Vi tog under hösten 2020 fram fyra fokusområden som vi identifierat som prioriterade från företagen utifrån dialog med Företagarna och där vi i Svenskt Näringslivs attitydundersökning ser behov av utveckling och förbättring. Här gör vi nu olika insatser och aktiviteter.  Dialogen med beslutsfattare pågår kontinuerligt genom företagsbesök och nätverksträffar.

Svenskt Näringslivs senaste mätningar av företagsklimatet inom kommunen har tagit en positiv riktning och vänt uppåt, hur ser ni på detta?

- Så klart oerhört glädjande och ett bra signalvärde på att vårt arbete ger resultat. Men det är ett långsiktigt arbete som vi inom kommunen gör i samverkan med våra företag. Vi vet att en framgångsfaktor är att hela organisationen är medveten om varför och vad målet är och i vissa fall är det en kulturförändring som tar tid och vi behöver också fortsätta att göra satsningar som stärker upp detta arbetet så att det håller över tid, att bidra till att underlätta företagens vardag.

Hur kan vi tillsammans göra det bättre för våra företagare och framtida företagare?

- Återkommer till att dialogen och samverkan är nyckelfaktorer. Att lyssna in vilka behov och tankar som finns och sedan att vi som kommun, möter upp på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har. Varje företag är unikt och kommunikationen behöver ibland anpassas utifrån det, det är här ”värdskapet” kommer in, säger Johansson och tillägger:

- Vi måste prata med företagen inte om företagen för att det är tillsammans vi lyckas. Sedan finns det vissa mer ”hårda” faktorer som är viktiga. Att vi t ex har en fungerande infrastruktur, tillgång till mark och möjlighet till kompetensförsörjning.

--------------------

De fyra nya fokusområdena för att bättra på företagsklimatet i Hylte:

  • Dialog med kommunens beslutsfattare
  • Kommunikation/information
  • Upphandling
  • Skolans kontakt med näringslivet

Inom kommunikation/information har alla inom kommunen som har kontakt med näringslivet genomgått en utbildningsinsats där man fått reflektera kring hur man påverkar företagsklimatet och fått verktyg för en framgångsrik kommunikation. Här ser vi nu också över hur vår information ser ut på vår hemsida för att den ska vara så tydlig och guidande som möjligt för kunden.

Inom upphandling tittar vi på förbättrad kommunikation så att företagen ska veta vilka upphandlingar som väntar samt tydlighet hur man gör affärer med Hylte kommun.

Inom området skolans kontakt med näringslivet, har vi under våren, tillsammans med lärare på Örnaskolan och Ung Företagsamhet tagit fram en plan för olika aktiviteter under högstadiet så att det finns en röd tråd avseende kontakten med näringslivet och som implementeras på bästa sätt i undervisningen för att bli värdeskapande för både företag och elever.

Vi startar i september upp en vuxenutbildning inom industriteknik för att möta kompetensbehovet hos våra industriföretag. Denna har tagits fram och görs i samverkan med företagen i vårt industribranschråd.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor