headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Bygglov - så undviker du fällorna!

Företagarna Halland har sammanfattat information för att göra det lättare för våra medlemmar att följa gängse procedurer vid bygglovsansökan, för att försöka undvika långdragen byråkrati eller i tidigt skede bli medvetna om begränsningar som kan ge underlag till andra strategiska beslut, vid behov att exempelvis bygga ut eller omlokalisera verksamheten.
Publicerad 4 sep 2020

Flera bygglovsärenden har fått uppmärksamhet den senaste tiden i Halland. Det är tidskrävande processer som kan påverka verksamheten betydligt då det både kan bli kostsamt och tar mycket tid från det du företagare är bäst på, att driva ditt företag. Företagarna Halland försöker här att bena ut vad som gäller så att du som vill bygga nytt eller bygga ut, du som har planer att utveckla ditt företag, inte ska hamna i en fälla. Det första du ska titta på är om du vill bygga inom planlagt område eller utanför. Ligger ditt projekt inom planlagt område bör du läsa dig in på vad planbestämmelserna säger. Där är det tydligt reglerat vad man får bygga, hur stor yta och vilken typ av verksamhet. Men det är viktigt att titta på hur gammal planen är. Har planen blivit gammal är det lättare att få till en så kallad mindre avvikelse. En modern planbestämmelse brukar ta hänsyn till samhällets bästa nu och då är det svårare att få till en avvikelse. Har samhället förändrats sedan planen fastställdes är det rimligt att söka bygglov för exempelvis en typ av fastighet som inte definierats i planbestämmelsen. Tjänstemännen kan då höra av sig till grannarna och finns det inget att anmärka borde bygglov beviljas för en mindre avvikelse. Ligger ditt projekt utanför planlagt område måste du fortfarande söka bygglov. Men eftersom det inte finns en planbestämmelse med definierade begränsningar måste bygglovsnämnden pröva bygglovet. Då har grannarna tillfälle att yttra sig och bygglovsprövningen blir mer omfattande. Ett viktigt steg är att dokumentera dialogen kring bygglovsansökan. Då du planerar att bygga och tar kontakt med kommunen skicka e-post med dina frågor. Det är svårt att hitta ett fall där en tjänsteman som har gett ett felaktigt muntligt besked utan vittnen har erkänt att hen gjort ett misstag. Eftersom det så kallade tjänstemannaansvaret togs bort på 70-talet tar inte kommunen ansvar för fel som den enskilda tjänstemannen kan ha begått. Till skillnad från ett privat företag där den anställdes fel är företagets ansvar. Därför kan alla kostnader kring bygglovsprocessen och eventuella överklagande falla på dig som företagare. En översyn av tjänstemannaansvaret är dock under utredning.Det finns fall i Halland där överklagande av avslag om byggnadslov har gått företagarens väg. Det kan vara en utdragen process men det går. Om du planerar att utveckla ditt företag och det kräver bygglov, hör av dig till oss Företagarna Halland så kan vi hänvisa till våra experter i ämnet. Regionchef Marie Axtelius, 0709-528050 marie.axtelius@foretagarna.se 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen