headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Ögonblicksbild från Hylte

9 apr 2020
Hylte, liksom resten av Halland, har inte drabbats i någon större utsträckning av själva sjukdomen Covid-19. Men ett landskap som präglas av entreprenörsanda och många småföretag i basindustrin drabbas hårt av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Viktoria Ekman, VD på CE Produkter i Unnaryd delade med sig sin bild av vardagen under coronakrisen.
– Vi har permitterat oss själva till 60 procent på grund av en omfattande orderminskning. Vi levererar produkter till bland annat fordonsindustrin och där är det stopp.
– Personalen är frustrerad, de är duktiga och vana att jobba effektivt. Nu måste de stänga av maskinen när tiden klickat i väg och kan inte slutföra sitt jobb, berättade hon.

Vi har permitterat oss själva till 60 procent på grund av en omfattande orderminskning.

CE Produkter som blev Årets företagare i Halland i fjol, använder sig av industrispill för att skapa nya produkter som exempelvis band och filtreringsmaterial. Det är ett familjeägt företag i fjärde generationen och kan sägas vara väl representativt för entreprenörsandan i Hylte.

– Vi står inför en av de största investeringarna som gjorts i företagets historia till sommaren. Maskinen håller på att monteras och vi har sagt att vi inte bromsar det, men frågan är om vi kan få hit maskinen och montörer på grund av Covid-19, säger Viktoria.

25 procent av skatteintäkter från småföretag

Situationen som CE produkter beskriver, stämmer väl in på hur många företag i Hylte upplever det nu. Ronny Löfquist, kommunråd, berättar att 19 procent av industrin i Hylte är kopplad till fordonsbranschen. Samtidigt får kommunen 25 procent av sina skatteintäkter från småföretag.
– Stannar dessa får även kommunen problem, menar han.

Emma Gröndal, kanslichef som jobbar med näringslivsfrågor, sammanfattar vad Hylte kommun gör för företagen. Bland annat har man infört anstånd på sex månader för tillsynsavgifter, anstånd med tillsynsbesök tillsvidare för att inte störa i verksamheten, möjlighet att söka anstånd på fakturor och snabbare betalning på tjänster som kommunen köpt.

Gratis rådgivning

Medlemmarna i Företagarna har möjlighet till gratis rådgivning i frågor som rör arbetsrätt, personal, skattetekniska frågor men även mjuka värden om man till exempel vill prata med en samtalsterapeut.

På länk både från Stockholm och Halland berättade experterna om vad de kan hjälpa till med. Hör av dig till din lokala Företagarna-avdelning så hjälper de dig att kontakta rätt rådgivare.

Tillväxtverket har också meddelat att deras kundsupport kommer att ha öppet hela påskhelgen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap