För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagen i Gävleborg förutser en kraftig återhämtning i konjunkturen

Publicerad 28 jun 2022
Efter att ha drabbats hårt av coronapandemin samtidigt som tillväxten föll kraftigt både i Sverige och i omvärlden har konjunkturen i småföretagen med 1–49 anställda återhämtat sig under det senaste året.

I Företagarnas årliga rapport Småföretagsbarometern redovisas Gävleborg läns utveckling vad gäller sysselsättning, orderingång och omsättning för att få en bild över konjunkturläget i länet. Gävleborgs konjunkturindikator är högre än rikssnittet och företagens prognoser för det kommande året är försiktigt positiva.

Försiktigt optimistiska 

Enligt rapporten har sysselsättningstillväxten i Gävleborg återhämtat sig och tillväxttakten har ökat i linje med rikssnittet tillbaka till en positiv nivå. För de kommande tolv månaderna förväntar sig företagen en oförändrad tillväxttakt i sysselsättningen. De mest optimistiska sysselsättningsplanerna i hela landet finns hos företagare inom hotell- och restaurangbranschen samt handeln:

- Återhämtningen efter pandemin är inte helt klar än, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper till SVT Nyheter. 

Bilaga. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) i Gävleborgs län och riket 1995–2022

Även tillväxttakten i orderingången har ökat starkt under det senaste året. Orderutvecklingen placerar sig fortsatt över rikssnittet som i fjolas. Men trots den goda utvecklingen tror företagen på en avmattad tillväxttakt under de kommande tolv månaderna. Tillväxten i lönsamheten har fallit tillbaka ytterligare bland länets småföretag och är för andra året i rad på en negativ nivå. Detta innebär att andelen företag som haft en minskad lönsamhet är större än andelen företag vars lönsamhet har ökat under de senaste två åren. På ett års sikt förväntas lönsamhetsutvecklingen återhämta sig.

Svårt att hitta rätt kompetens

I Gävleborgs län anser 64 procent av företagen att de har goda utsikter att expandera på sikt, riksgenomsnittet är 69 procent. Nio av tio småföretag i länet vill växa men att hitta rätt kompetens bromsar.

- Det främsta tillväxthindret för småföretagen i Gävleborgs län är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft, vilket 43 procent av företagen anger. Andra hinder för företagens tillväxt är höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens, säger Eva Cooper. 

Läs hela rapporten här

Fler nyheter från Företagarna