podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stor ojämlikhet i kommunernas regeltillämpning enligt nya rapporter från NNR

Publicerad 14 jan 2021
Förbättrat företagsklimat är ett av de stora målen i Gävleborgs län. Men dagsfärska rapporter från Näringslivets regelnämnd (NNR) vittnar om en helt annan verklighet än den som eftersträvas.                                                               - Trots att vi har samma regelverk i Sverige så visar undersökningarna att det finns stora skillnader i kommunerna, säger August Liljeqvist, expert på Näringslivets regelnämnd (NNR).

Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet. Det skriver August Liljeqvist, rapportförfattare, Näringslivets regelnämnd, Lotta Petterson, regionchef, Svensk Näringsliv Gävleborg, Eva Cooper, regionchef, Företagarna Gävleborg, Sara Anderson, regionansvarig, Visita Mellersta, Helena Åkerberg Hammarström, regionchef, LRF Gävleborg i en insändare till helahälsingland.se 

Stora skillnader i länet

Att göra det enkelt och smärtfritt för företagare att följa de regler som finns skiljer sig anmärkningsvärt från kommun till kommun visar en granskning från Näringslivets regelnämnd, NNR. I de livsmedelskontroller som gjordes framkom det att en tredjedel av kommunernas livsmedelsinspektörer uppgav sig vara säkra på att inget tydligt näringslivsfrämjande arbete bedrivs. Ockelbo och Hofors är dock exempel på kommuner där handläggarna inom både livsmedelskontroll och serveringstillstånd arbetar utifrån kommunernas näringslivsfrämjande policy.

Kan variera upp till tio veckor mellan kommunerna

I granskningen fann man även att handläggningstiderna för bygglov kan variera med tio veckor för ett identiskt ärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, med hela 234 117 kr. För ett serveringstillstånd kan en restaurang i en kommun få vänta 11 veckor längre än i en annan kommun. 

Runt 60 procent av de svarande kommunerna i hela Sverige är säkra på att ingen arbetstid går förlorad för företagaren, varken före under eller efter ett kontrollbesök. Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar förstås hela företagsklimatet.

Försvårar etablering och tillväxt

Vidare visar granskningen på stora skillnader i Gävleborgs kommuner när det kommer till hjälp vid nyetableringar. Hela 36 procent av kommunerna i riket får besked först efter särskild förfrågan eller bara genom utskick av fakturorna. Det här försvårar etableringar, tid är nämligen pengar och kostnader för lokaler, personal och varor pausar inte bara för att besluten dröjer hos kommunerna.

Måste effektivisera under och efter coronakrisen

Om Gävleborgs kommuner önskar uppnå ett gott företagsklimat under och efter coronakrisen måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. 
- Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen och därmed kommunernas skatteintäkter positivt, säger Företagarnas regionchef Gävleborg Eva Cooper.

Läs rapporterna här

Taggar
Fler nyheter från Företagarna