headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävle

Vi har inte råd med skyhög ungdomsarbetslöshet och sämst företagsklimat

Gävleborg har tyvärr en alltför lång tradition av skyhög ungdomsarbetslöshet och samtidigt ett av landets sämsta företagsklimat. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Utan att urskulda kan man konstatera att Gävleborgs län på många sätt varit lindrigt drabbade jämfört med många andra delar av landet. Vi har som län klarat oss hyggligt i ett land som klarat sig hyggligt. Men som län ligger vi också i botten i ett land som ligger i botten i EU vad gäller ungdomsarbetslöshet. Historiskt sett har det varit unga som under ekonomiska kriser och perioder med hög arbetslöshet drabbats hårdare och snabbare. 

Enligt årets Småföretagsbarometern finner man i regionen en ovanlig optimism om tillväxten i framtiden. Något som är viktigt att fånga upp. Men det finns mycket kvar att göra från politikens sida för att vi ska klara av att möta de utmaningar som väntar i krisens efterdyningar.

Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg 

Läs hela artikeln i helahalsingland.se

Företagarna Gävleborg och Svenskt Näringsliv Gävleborg samlar därför riksdagspartierna toppnamn till en debatt den 14 september (Sändningen sker på helahalsingland.se)

Debatten är bara en av alla de saker vi arbetar med för att fortsätta kämpa för ett län med fler växande och framgångsrika företag. Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Gävleborg bra.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap