headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Debatt: Stela banklösningar bromsar tillväxten

Möjligheterna för små och medelstora företag att kunna växa är avgörande för Sveriges starka position inom innovation, jobbtillväxt och konkurrenskraft, skriver Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg
Publicerad 12 jul 2019

Över hälften av de företag som gjort en eller flera investeringar under de senaste tolv månaderna, och haft behov av externt kapital, upplever att det varit svårt att hitta finansiering. Banklån uppleva vara dyra och förenade med höga krav på säkerhet och personlig borgen.

Drygt hälften av företagen som sökt lån hos en kreditgivare och ser finansiering som ett tillväxthinder, uppger att finansiären saknar förståelse för verksamheten och inte gör en rättvisande kreditbedömning. Svårigheterna med att erhålla finansiering och få banklån förklarar varför mindre och växande företag i högre grad är beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner. 

Sverige måste bygga sig ur stela banklösningar och skapa en finansmarknad som främjar tillväxten, och det är hög tid att regeringen vidtar fler åtgärder som skapar ett dynamiskt, växande näringsliv.

Läs mer i debattartikeln publierad på gd.se


Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen