headphones newspaper video-player

Vad innebär det för företagen om bensin- och dieselbilar förbjuds 2030?

Hållbarhet blir allt mer viktigt för företagens egna affärer och konkurrenskraft i och med ökade krav från samhället och särskilt från kund. Här spelar företagens transporter en stor roll. Det skriver Företagarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med BiodrivMitts ordförande Claes Rosengren.

 Det handlar delvis om upphandlingar av godstransporter men också om att statliga styrmedel i form av exempelvis bonus-malus påverkar val av tjänstebil. Inom detta område ser företagen idag störst möjligheter att minska sin miljöpåverkan genom inköp- och egna godstransporter samt val av tjänstebil.

Ökade kostnader och administration är ett hinder för företagens förmåga att kunna bidra till omställningen, därför är det viktigt att lagstiftning och styrmedel blir riktade på rätt sätt och att en omställning av exempelvis fordonsflottan i ett företag inte förväntas ske över en natt. Rena företag är mer attraktiva än orena, det är företagen numera mycket medvetna om. För företagare är det viktigt att tydliga och långsiktiga spelregler gäller. Det gäller också de som nu planerar bygga biodrivmedelsfabriker, säljer fordon och drivmedel och de som levererar transporttjänster.  Hur förbereder sig man sig för systemändringar inom transportområdet? Hur kör vi klimatsmart- vilka fordon och vilka drivmedel ska jag välja? 

Läs mer i debattartikeln på Hela Hälsingland. 

Och varmt välkommen till frukostmötet i Hudiksvall 15 februari! 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD