För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Säter: “Gör det lättare att hitta till centrum under ombyggnationen”

Publicerad 6 nov 2023
Flera Säterföretag drabbas just nu av den omfattande ombyggnationen men det finns enkla medel att ta till för minimera skadorna menar Företagarna Säter.

Sedan den 25 oktober står Säters kommun inför en omfattande ombyggnation och moderniseringen av Säters järnvägsstation samt salutorget i syfte för att få en bra förbindelse med stationsområdet.  Ett arbete som kommer att pågå i över ett år framöver och som påverkar riksväg 70 samt centrala Säter.

Ombyggnationer av infrastruktur och kollektivtrafikförbättringar är ofta nödvändiga för att modernisera och utveckla en region. Det kan ge många långsiktiga fördelar, men det är viktigt att se till att processen är så smidig som möjligt för alla inblandade parter och i nuläget är situationen ohållbar menar Företagarnas styrelseledamot Erik Andersson som varit i kontakt med flera näringsidkare i centrum.

- Bristen på tydlig skyltning och kommunikation om hur man kan ta sig till centrum under ombyggnationen ställer till det för våra företagare, säger han och fortsätter:

- Detta har dessvärre lett till att näringsidkare har förlorat kunder och gäster. Det är förståeligt att om kunderna inte kan hitta till centrum så kan det påverka företagens ekonomi negativt.

Näringsidkare påverkas negativt 

Erik Andersson belyser att de som kan Säter har enklare att hitta till centrum, men förbipasserande trafikanter däremot, som är på genomfart får det tuffare att hitta till stadskärnan. 

- Människor är bekväma, och när någonting inte funkar eller känns jobbigt är det lätt att man bara åker vidare, förklarar han. 

Näringslivet är en viktig del av en kommuns ekonomi, och småföretag spelar ofta en avgörande roll. I ​​Säters kommun var årsintäkterna från kommunalskatten 544 miljoner kronor år 2021. 33 procent av skatteintäkterna till kommunen kom då från småföretagen och deras anställda vilket motsvarar 179 miljoner kronor visar den färska rapporten Välfärdsskaparna. 

- Därför är det viktigt att kommunen och de ansvariga myndigheterna tar näringslivets behov på allvar och försöker minimera de negativa konsekvenserna av ombyggnationerna, förklarar Erik. 

Att ha en tydlig skyltning och information om alternativa vägar till centrum är en viktig åtgärd som kan hjälpa till att mildra problemen. Det är också viktigt att dialogen mellan kommunen och näringsidkarna är öppen och att åtgärder vidtas för att minimera att företagen drabbas under ombyggnationen.

- Vi på Företagarna har försökt kommunicera ut detta problem till kommunen. Vi vet att näringslivsavdelningen gör ett riktigt bra jobb och är lyhörda och med dem har vi en väldigt god dialog. Men just i det här ärendet är det något som sitter fast men vi hoppas på ett snabbt åtgärdande av problemet, säger Erik Andersson. 

Finns enkla åtgärder att vidta

Säter kommun är en tillväxtkommun med politiska mål som att ha en växande och levande landsbygd samt stadskärna. 

- Det är förhoppningsvis en övergångsperiod som kommer att leda till en bättre infrastruktur och tillväxt. Med rätt åtgärder och samarbete mellan alla inblandade parter kan man förhoppningsvis minimera de negativa effekterna av ombyggnationen och bygga ett mer tillgänglig och blomstrande Säter på lång sikt, säger Erik avslutningsvis. 

Fler nyheter från Företagarna