För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Eva Coopers varning: "Då drabbas näringslivet negativt"

Publicerad 10 nov 2023
Risk för näringslivet när Högskolan Dalarna riskerar att inte få tillbaka examinationsrätten för förskollärare!

Enligt ett förhandsbesked, får Högskolan i Dalarna inte tillbaka examinationsrätten för förskollärare vilket kan kan komma att leda till negativa effekter på näringslivet. Detta är det andra misslyckandet, vilket skapar en oro då det påverkar konsekvenserna för regionens behov av arbetskraft och inflyttning.

I dag har länet en stor kompetensbrist samtidigt som man har den största outbildade arbetskraftsreserven i Sverige. Bristen på förskollärare är nationell, och en återinförd utbildning i Dalarna skulle kunna bidra till att täcka behovet och locka människor att bosätta sig där. Nu riskerar lokalbefolkningen att söka utbildning utanför regionen, vilket kan leda till att de stannar där istället för att bidra till inflyttningen.

Näringslivet kan påverkas av högskolans misslyckande

Enligt Skolverkets rapport behövs över åttahundra nya förskollärare i Dalarna fram till 2035, med en nationell siffra på 36 700. Eva Cooper,  Företagarnas regionchef, är mycket oroad av detta:

- Vad som blir konsekvensen är en kompetensbrist då det råder brist på legitimerade förskolelärare runt om i hela landet, inte enbart i Dalarna. Bristen på lämplig arbetskraft är årligen det största tillväxthindret för våra medlemsföretag, och en förutsättning för att dessa över huvud taget ska kunna arbeta är att någon samtidigt tar hand om deras barn, säger Eva Cooper till Buisness News Dalarna.

Lärarbrist - ett problem när man vill attrahera arbetskraft 

Eva nämner bland annat företagen Northvolt och H2 Green Steel som på grund av lärarbristen tappat eller har haft svårt att rekrytera personal .

- I norr har kommuner behövt höja lärarlönerna rejält för att attrahera lärare som ska undervisa de barn vars föräldrar arbetar på företagen. Här har ett problem även varit att många lärare går i pension, fortsätter Eva.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna