För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Günther Mårder om besöket i Hedemora: "Framgångsrika samtal om näringslivets framtid"

Publicerad 22 maj 2023
Företagarnas vd Günther Mårder besökte Hedemora för att diskutera företagsklimatet med företagare och beslutsfattare.

Hedemora fick nyligen besök av Günther Mårder, vd för Företagarna, och Marcus Larsson, föreningscoach, som tillsammans med Daniel Erlandsson, ordförande för Företagarna Hedemora, träffade företagare från kommunen för att diskutera Hedemoras företagsklimat. På plats var flera representanter från näringslivets olika branscher och även näringslivschefen Christian Fredin. På träffen, som ägde rum inne i Elons kontorslokaler, berättade företagarna om de svårigheter som de just nu står inför.

Frukostmöte med representanter från Hedemoras näringsliv

En av de viktigaste diskussionspunkterna som kom upp under mötet var utvecklingsmöjligheterna i Hedemora, särskilt inom kompetensförsörjning och infrastruktur. En oro som framkom var den pågående ombyggnationen av riksväg 70, vilket skapar en flaskhals i kommunen då hastigheten sänkts från 110 km/h till 80 km/h under byggtiden. 

- Företagarna företräder både lokala och nationella intressen och vill vara med och påverka på både lokal- och riksnivå för att minska de negativa effekterna för Hedemora och dess näringsliv, betonade Günther Mårder under mötet.

Finns möjlighet till närmare 200 jobb i Hedemora men bromsas av kompetensbrist

Det framkom även att företagare från olika branscher Hedemora i dagsläget har potentialen att anställa närmare 200 personer, men bromsas av kompetensbristen:

- Dessvärre saknas möjligheterna för detta ust nu, säger Daniel Erlandsson.

Dan Norman, vd för Dalforsån, förklarade att de behöver anställa flera CNC-operatörer men har tvingats tacka nej till ordar för att det inte har funnits utbildad personal att få tag på. 

- Det här är en utmaning då företagen tvingas tacka nej till uppdrag och då försvinner en massa arbetstillfällen här på orten. Om kompetensen fanns tillgänglig i Dalarna skulle arbetstillfällena gynna Hedemora istället för att gå till andra städer, säger Daniel. 

Möttes upp med politiken för att framföra förbättringsområden

Efter träffen fortsatte Företagarnas representanter vidare för att föra samtal med kommunkoncernen och framföra de givande samtalen som tidigare ägt rum på morgonen. Diskussionerna tog vid på Hedemora Rådhus och fortsatte under lunchen på Stadshotellet i Hedemora där Företagarnas vd även framhöll  betydelsen av trygghetsfrågor och tillståndshantering. 

- Vi vill att kommunen ska få en ökad förståelse för näringslivets utmaningar. Det verkar finnas en god dialog och ömsesidig lyssning mellan näringslivet och politiken här i Hedemora, berättar Mårder. 

Och att Hedemora kommun har varit lyhörda gentemot företagarnas behov är något som Företagarnas ordförande Daniel bekräftar:

- Det är särskilt en avdelning som har lyft sig det senaste och det är miljö- och byggnadskontoret. De har gjort ett gediget arbetet för att förenkla och förbättra för företagarna här på orten. 


Företagarnas ordförande Daniel Erlandsson, Företagarnas vd Günther Mårder, Hedemoras näringslivschef Christian Fredin.

Bra kommunikation mellan kommun och företagare i Hedemora

Företagarnas besök i Hedemora markerar ett steg framåt för att stärka samarbetet mellan företagare och kommunen. Genom att adressera utmaningarna inom kompetensförsörjning och infrastruktur.

- Genom att vara en röst för näringslivets intressen på nationell nivå, kan man förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för företagande och tillväxt i Hedemora, säger Günther Mårder avslutningsvis. 

Fler nyheter från Företagarna