podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Dags att nominera till Företagarfesten i Säter

Publicerad 18 okt 2022
Nu är det dags att nominera till de fina priser som delas ut på Företagarfesten i Säter. Priser kommer att delas ut under företagarfesten i fem kategorier.

Kategorier och kriterier

Årets företagare samt Årets Unga företagare

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare. Företagaren ska:

 • Inneha en betydande del av företaget.
 • Aktivt driva företaget.
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha god uthållig lönsamhet.
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Dessa två priser delas ut av Företagarna, kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.
 • För Årets Unga Företagare - Vara en person under 35 år som leder och driver ett lönsamt företag som inspirerar andra och är kreativ samt innovativ

Följande tre kategorier är lokalt instiftade priser.

Årets Nyföretagare

 • Verksamheten ska ha bedrivits i max tre år i nuvarande regi.
 • Företagaren ska arbeta med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Företagaren har genom gott ledarskap varit en förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Företaget ska inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

Årets Värdskap

 • Företaget och dess personal har ett tydligt kundfokus och arbetar aktivt med att skapa mervärde för sina kunder. Flexibilitet och nytänkande är inte främmande.
 • Företaget kännetecknas av kunnig personal och stolthet över sin verksamhet/produkt/tjänst och att verksamheten bedrivs just här i Säters kommun.
 • Företaget samverkar gärna med andra, både företag och föreningar.
 • Företaget har god tillgänglighet, både fysiskt och digitalt med öppettider anpassade efter sin kundgrupp och bransch.

Årets Säterambassadör

 • Årets Säterambassadör delas ut till en person, företag eller förening som gjort att Säter uppmärksammats på ett positivt sätt utanför kommunens gränser.

Gemensamt för alla kategorier, även där det inte framgår i kriterierna, är att ekonomin ska vara i balans hos företaget för att en nominering ska vara aktuell.

Nominera genom att maila till Företagarna Säter och använda ämnet "Nominering: Företagarfesten"

Läs mer om priserna, juryn och Företagarfesten här:

 

Fler nyheter från Företagarna