podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna och Svenskt Näringslivs fyra punkter för en återstart av Dalarna!

Nu gäller det att ge länets företag de bästa förutsättningarna för återstart efter pandemiåret. Företagen och deras tillväxt kommer att vara nyckeln till Dalarnas återhämtning efter covid-19-krisen. Företagarna Dalarna och Svenskt Näringsliv Dalarna lyfter därför tillsammans fram fyra prioriterade områden.
Publicerad 1 jul 2021
Företagarnas regionchef Eva Cooper har tillsammans med Henrik Navjord från Svenskt Näringsliv tagit fram fyra punkter som kan bidra till en snabb återstart av länets företag.

Det har varit ett annorlunda år, detta pandemiår. Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av det. Konjunkturindikatorn för hela Sverige är nu på en negativ nivå och Dalarnas län är inget undantag. Även om det är en kraftig minskning sedan i fjol blev nedgången mindre än företagen befarat. Näringslivet i Dalarna består till stor del av företag inom handel, service och besöksnäring. Branscher som drabbats hårt av restriktioner och reseförbud kopplade till covid-19. Detta har sannolikt spelat en stor roll i länets konjunkturnedgång. Vikten av och insikterna om hur mycket det lokala näringslivet betyder och ger till vårt samhälle i form av tillväxt, trygghet och jobb har aldrig varit tydligare.

En grundläggande förutsättning för att företagsklimatet i Dalarna ska stärkas är en god dialog mellan företag och näringsliv, men också ett agerande som gör att företag har goda förutsättningar för att driva, växa och utveckla sina verksamheter. Tittar vi på dalakommunerna var och en ser vi att företagen i de kommuner som förra året hade höga betyg fortsätter att ranka företagsklimatet högt. I toppen finns Rättviks kommun, följ av Vansbro, Orsa, Malung-Sälen, Älvdalen, Leksand, Smedjebacken och Mora Kommun som alla får 3,5 eller högre i betyg av sitt näringsliv.

Nu gäller det att ge länets företag de bästa förutsättningarna för återstart. Företagen och deras tillväxt kommer att vara nyckeln till Dalarnas återhämtning efter covid-19-krisen. Företagarna Dalarna och Svenskt Näringsliv Dalarna lyfter därför tillsammans fram fyra prioriterade områden:

INKÖP OCH UPPHANDLING
Kommunerna behöver se över hur man kan konkurrensutsätta mer av den kommunala verksamheten. Vi vill också se att man arbeta aktivt med att inkludera små och medelstora företag i offentlig upphandling. Exempelvis genom att bjuda in till dialog inför en offentlig upphandling, dela upp stora kontrakt och inte ställa krav som innebär att små och medelstora företag stängs ute. Den tidiga dialogen leder också till att man kan fånga upp nya innovationer på ett bättre sätt. Det pågår i Dalarna ett tydligt målsatt projekt som vi hoppas kommer leda till ett bestående arbetssätt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Företagen i Dalarna ser brist på rätt och relevant kompetens som sitt största tillväxthinder. Deras svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens är utbredd och hämmar deras expansionsmöjligheter. Kompetensbristen har vuxit under det senaste året, trots en svagare arbetsmarknad. För att komma till rätta med detta behöver bland annat samverkan mellan skola och näringsliv förstärkas, och utbildningsutbudets kvalitet stärkas.

FÖRENKLA MYNDIGHETSUTÖVNINGEN
För att förenkla och förtydliga många delar av myndighetsutövningen bör fler tjänster digitaliseras så att handläggningsprocesserna blir enklare att följa, och dessutom snabbare att hantera. Dessutom borde flera titta på efterdebitering och att avgifter från kommunerna står i proportion till dess insatser och nedlagda resurser.

BROTT OCH OTRYGGHET
Brott och otrygghet kopplat till näringslivet måste också tas på allvar, det är tyvärr ett hot mot företagen som blir allt större. Näringslivet behöver involveras mera i det lokala brottsförebyggande arbetet tillsammans med både polis och kommun. Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare. Att de inte gör det i dag bidrar till att företagare inte anmäler brott som de blir utsatta för.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.