headphones newspaper video-player

Småföretagen – största finansiären av Smedjebackens kommuns välfärdstjänster

Småföretagen skapar jobb och finansierar välfärden.
Publicerad 20 apr 2021

Visste du att det finns 1 593 jobb i de små företagen i Smedjebackens kommun? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 141 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har gjort den här sammanställningen för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i kommunen.

LÄS RAPPORTEN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN HÄR

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen.
Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd.

Mår de mindre företagen bra mår hela Smedjebackens kommun bra.

Här hittar du rapporterna kommun för kommun

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor