headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur räddar vi en generation unga från långvarig arbetslöshet?

Det finns nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Antalet personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen har varit betydligt högre än förra året, färre inskrivna arbetssökande gått till arbete och ungdomsarbetslösheten ligger nu på hela trettio procent. Situationen i Dalarna kommer vara fortsatt ansträngd under hösten. För verksamheter inom hotell, konferens och restaurang kvarstår restriktioner och dessutom kan besökstrycket i länet antas fortsätta minska då den stora semesterperioden nu är avslutad. 

Vi ser en ökande arbetslöshet bland unga över hela Dalarna.

Historiskt sett har det varit unga som under ekonomiska kriser och perioder med ökande arbetslöshet drabbats snabbare och hårdare. Det finns nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Skriver Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna och Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna i DT.

Läs hela artikeln här!

 

Företagarna Dalarna och Svenskt Näringsliv Dalarna samlar därför riksdagspartiernas toppnamn till en debatt den 21 september. (Sändningen sker på dt.se).

Debatten är bara en av alla de saker vi arbetar med för att fortsätta kämpa för ett län med fler växande och framgångsrika företag. Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Dalarna bra.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap