headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vårt näringsliv behöver flyget

Sverige är ett långt land med stora avstånd där tillgänglighet och effektiva kommunikationer är en viktig förutsättning för vårt näringsliv. 
Publicerad 27 nov 2020
Flygetförbindelser spelar en viktig roll för näringslivet

Fungerande flygförbindelser är essentiellt för Sverige som tungt exportland - vilket kräver fungerande infrastruktur för såväl gods- som persontransport. För företagandet i Dalarna är goda flygförbindelser en viktig förutsättning. I samband med Coronavirusets spridning har flygresandet störtdykt och de offentligt ägda flygplatsernas fortsatta existens har diskuterats. 

Framtidens infrastruktur och tekniska innovationer ligger runt hörnet och där kommer eldrivna passagerarflyg spela en viktig roll för ett hållbar transporter som tillgodoser behovet av tillgänglighet i hela landet. För att bibehålla och stärka näringslivets konkurrenskraft behöver de regionala flygplatserna stöttas ekonomiskt. Samhällsviktigt flyg måste säkras genom att staten möjliggör för upphandlad flyg mellan flera regionala flygplatser.

Det vore ett allvarligt tankefel att betrakta de reducerade flygandet under en pandemi med skärpta restriktioner som en intäkt för att regionala flygplatser inte behövs.

Om detta skriver Eva Cooper, regionchef, Företagarna Dalarna, Antti Vainio, näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammaren, Philip Thunborg, expert infrastruktur, Företagarna.

Läs hela artikeln i Dalarnas Tidningar

Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen