headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Debatt: Underlätta för mindre bolag att få tag på kapital

Möjligheterna för små och medelstora företag att kunna växa är avgörande för Sveriges starka position inom innovation, jobbtillväxt och konkurrenskraft, skriver Företagarna Dalarnas regionchef Eva Cooper i en debattartikel.

Finansiering och riskkapital till små och medelstora företag är viktigt för samhällsekonomin. Ett av huvudskälen är att det skapar positiva effekter för samhället även utanför de enskilda företagen, exempelvis om det möjliggör forskning och innovation som kommer hela samhället till godo. Men många företags tillväxt hindras av finansieringssvårigheter.

Läs hela debattartikeln

 
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap