För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ännu en nyhet om offentlig upphandling

Publicerad 30 mar 2023
Det här blir den sista texten om upphandling – för den här veckan i alla fall. Företagarnas expert har släppt sin efterlängtade upphandlingsskola samma vecka som två av Region syds anställda åkte till Östra Göinge för att möta skånska upphandlare från sju kommuner.

Magnus Johanssons upphandlingsskola består av fem pedagogiska filmer med följande titlar: varför upphandling, direktupphandling, förbereda anbud, lämna anbud och kontraktstiden. Utöver det finns ett poddavsnitt, upphandlingspolicy, ett helt kompendium av länkar fullmatade med information samt en ordlista.

På Företagarna region syd är det här ett av de högst prioriterade ämnena. Förhoppningen är att föra små- och medelstora företag närmre den offentliga upphandlingen. Detta har bland annat gjorts genom att skapa forum där företagare och upphandlare kan mötas. Den 29 mars deltog personal från regionkontoret på en träff där upphandlare från sju skånska kommuner mötte företagare. Företrädare för Höör, Hörby, Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla, Osby och Hässleholm nätverkade med företagare i 15-minuters sittningar där bland annat hållbara affärslösningar diskuterades.

– Många småföretagare vet nog inte om att vi finns. Vi behöver synliggöras mer, säger Caroline Stordalen, upphandlare i Kristianstad.

Intresset från företagare i hela regionen är stort, och behovet av information verkar vara lika stort. Vittnesmålen från verkligheten pekar på tre nötter att knäcka – företagarna behöver mer kunskap, upphandlarna behöver bättre kontakt med näringslivet och den ekonomiska frågan behöver tas på allvar.

Sandra Lavesson arbetar som upphandlare i Kristianstads kommun, hon kommer nyligen från en liknande tjänst i Östra Göinge. För några år sedan anordnade man träffar där kommunen berättade om kommande upphandlingar och näringslivet fick ställa frågor. Med tiden kom det allt färre företagare och när ingen dök upp på de sista två näringslivsträffarna valde man att lägga det på hyllan.

– Vi vill inte att det här ska uppfattas som svårt. Vi behöver ta in varandras kunskaper för att det inte ska vara så stort avstånd mellan oss. Det ställ tyvärr för få frågor från företagen till upphandlarna, säger Sandra Lavesson.

En återkommande kommentar från företagare är ”det är inte lönsamt för mig att lämna anbud, det betalar för lite” medan det offentliga kan svara att ”då kanske det är dags att se över hur man bedriver sin verksamhet”. Småföretagare har svårt att mäta sig med de stora jättarna. Men det finns sätt att vinna en upphandling ändå. Priset måste vara skäligt och leverantören måste kunna fullfölja avtalet. Genom att dumpa priserna kan även de stora företagen mötas av svårigheter att leverera under avtalstiden.

– Vi behöver få bort rädslan av att de stora alltid vinner. Om ditt anbud inte vinner kan du alltid höra av dig till oss och be om feedback. Det händer då och då att någon mejlar oss med frågor, säger en av Kristianstads kommuns upphandlare.

Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla kommun, samt deras bolag, har en gemensam nämnare. De fem kommunernas inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av Inköpscentralen. Daniel Oredsson, chef på Inköpscentralen, tycker att det går ett oförtjänt snack om lägst pris från såväl Svenskt näringsliv som Företagarna och andra framstående aktörer. Han menar på att det är flera steg som ska godkännas innan man antar ett anbud med det lägsta priset.

– Det är ofta svårt för mindre företag att matcha de storas lägsta pris, säger Caroline Stordalen.

Bland annat Kristianstad och Östra Göinge har formulär på sina hemsidor där man kan anmäla intresse för direktupphandling. Då hamnar uppskrivna företagare på en lisa hos kommunen som de kan bläddra i när de ska göra en direktupphandling.

Fler nyheter från Företagarna