podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Näringslivsdiskussioner med Landshövding Ulrica Messing: "knacka på oftare"

Publicerad 23 mar 2022
Företagarna Karlshamn bjöd på ett besök med landshövdingen Ulrica Messing. Många engagerade personer hade letat sig till föreningens lokal. Nästan 70 personer deltog i diskussionerna.
Ulrica Messing hos Företagarna Karlshamn.

Landshövdingen inledde med att berätta om sin bakgrund och hur hon hamnade i sin nuvarande roll i Blekinge. Hon har varit politiker (S) nästan hela sitt arbetsliv, bland annat som minister i Göran Perssons regering.

– Jag tycker att man ska tycka saker. Och respektera vad andra tycker, säger Ulrica Messing.

Men så kom en tid då hon ville ställa om helt. Hon beskriver det som att hon hade en längtan efter att inte behöva tycka något hela tiden. Då tog hon ett steg bort från politiken och startade inredningsföretaget Porthouse, men kände trots det med tiden att det inte räckte. Hon saknade samtalen som politiken gav och tog då diverse styrelseuppdrag innan hon fick sitt nuvarande arbete.

En fråga från publiken löd: Hur kan vi som en liten aktör nå fram till politikerna?

– Jag tror att man måste knacka på oftare. Ligg på hos regionen, regeringen eller länsstyrelsen för att visa att du finns och tar plats. Var tydlig och tuff för att få ditt ärende prioriterat, svarade Messing.

Landshövdingen är regeringens representant i länet. Ett av ansvarsområdena är att driva utvecklingsfrågor.

– Vi har hög ungdomsarbetslöshet, höga sjuktal och få som startat företag i länet. Möjligheterna är fantastiska även om siffrorna här är dystra. Vi behöver alla hjälpas åt att säkerställa den kompetens vi behöver ha för att ta oss framåt, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att vi behöver inflyttning. Ser vi till kriget i Ukraina nu och alla flyktingar så hade man kunnat dra nytta av de som kommer genom att placera dem på orter där deras yrkesroll kan tas tillvara. Det kommer många människor med energi och driv.

En fråga gällde strandskyddet och vad landshövdingen har för kommentar kring det. Ulrica Messing höll med om att 300 meters regeln kan tummas på vid vissa tillfällen, och menade på att det inte är meningslöst att lyfta frågan åtminstone. 

– Alla kan inte gilla de beslut man tar. Vi ska inte alltid tänka "vad kan vi göra" utan i bland bör vi tänka "vad ska vi absolut inte göra".

Kriget i Ukraina

Samtalet ledde snart över till kriget i Ukraina och hur det kan komma att påverka oss i Sverige.

– Vi behöver förbereda oss på att det här kriget kommer bli långvarigt. Även om det inte finns något uttalat hot mot Sverige så känner nog de flesta att det känns mer hotfullt. Vi vet att cyberattackerna ökar, säger Messing.

Sett till tidigare krig kan man se att omkring en tredjedel av ett lands invånare kan fly från ett pågående krig. Det säger landshövdingen är en fingervisning över att flyktingvågen från Ukraina med dess 44 miljoner invånare bara har börjat.

Fler nyheter från Företagarna