podcast news play företagaren I media förmån faq

Regionstyrelsens bolagsstämma är genomförd – här är den ny(gamla) styrelsen

Företagarna Region Syds styrelse samlades under två dagar för en bolagsstämma och vårkonferens på Valhall i Ängelholm. Detta tillsammans med representanter för majoriteten av lokalföreningarnas styrelser.
Publicerad 3 maj 2022
På bild har ni en del av regionstyrelsen. Från vänster: Roger Holmström, Johan Löfquist, Amanda Svensson, Joakim Andersson och Marie Nilsson. Foto: Mariam Huss

Karin Berggren från rikskontoret agerade ordförande för stämman och Lotta Roth från regionkontoret var sekreterare. Följande förslag antogs.

Valberedningen består nu av: David Altefur (Karlskrona), Linda Jakobsson (Ronneby) och Björn Wassbjer (Höör). Frågan lyftes om det fanns ytterligare en kvinnlig representant villig att nomineras till valberedningen för att ta ytterligare ett steg mot en mer jämlik organisation. Ingen av de som närvarade vid stämman var villiga att åta sig rollen.

Den tidigare valberedningen, förutom David Altefur även Rolf Hjerpe, har under sin period haft sammanträdanden på distans samt besökt några styrelsemöten som observatörer för att själva se och känna av hur styrelsen fungerar.

Valberedningens förslag om att behålla antalet styrelseledamöter till sex personer klubbades i genom. 

Roger Holmström (Karlshamn) blev omvald till ordförande och Johan Löfquist (Hörby) till ordinarie ledamot.

Joakim Andersson (Helsingborg) blev nyvald ledamot och Amanda Svensson från Företagarnas rikskontor sitter kvar som styrelseledamot.

Staffan Berggren (Olofström) blev nyvald och ersätter Louise Lindén som ledamot då hon har flyttat till Stockholm och därmed inte kan vara en del av styrelsen längre.

Marie Nilsson (Öresund) blev vald till stämman 2023,

Förutom att rösta för årsredovisning, revisor, valberedning samt övriga positioner och frågor avtackades även Emelie Löfmark från sin föregående roll i regionstyrelsen. Detta efter att ha avböjt omval till följd av tidsbrist. Hon kommer sitta kvar som vice ordförande i Företagarna Malmö.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.