podcast news play företagaren I media förmån faq

Vårdsektorns recept ökar andelen kvinnor bland företagare

Så lite som 27 procent av alla företag i Sverige drivs av kvinnor. En nedslående siffra. Att fler kvinnor driver företag är inte bara en jämställdhetsfråga utan också en fråga om att frigöra resurser, innovation och tillväxt i hela landet. Därför är det lika glädjande som viktigt att lyfta fram de branscher som är lysande undantag – som vård och omsorg. 
Publicerad 21 apr 2022

Här driver mer än dubbelt så många kvinnor företag (61 procent). I Skåne län ligger den siffran över rikssnittet (66,5 procent) och i Blekinge län (64,4 procent). Jämtland ligger högst med drygt 68 procent medan Västerbotten ligger lägst med ett rejält glapp ner till sina 48,6 procent.

För att förstå varför vårdsektorn står sig stark och behöver uppmärksammas måste man förstå vikten av de politiska beslut som gjort kvinnors företagande inom vård och omsorg möjligt. Framsynta beslut med valfrihetsreformer som LOV i äldreomsorg och vårdval i sjukvård har öppnat möjligheterna till företagande för kvinnor över hela landet.  

Det handlar också om att många kvinnor arbetar i offentligt driven vård och omsorg. Det faller sig naturligt att det är inom de områden du kan och har nätverk inom som du också startar företag. Företagandet ger dessutom en större frihet och ett ökat självbestämmande. Nya innovationer behövs mer än någonsin inom vård och omsorg. I ett litet företag är beslutsvägarna kortare och det går snabbare att skapa nytt och prova andra vägar. Att då lyfta med sig det bästa av det offentliga, och samtidigt lägga till nya och innovativa angreppssätt på problem som även kommuner och regioner kan dra nytta av. Det är avgörande för att klara av morgondagens utmaningar.  

Att göra företagandet jämställt tar tid. Därför bör branscher där kvinnors företagande växer sig allt starkare premieras snarare än försvåras. Vi ser en oroande utveckling där fler och mer detaljerade krav införs som handlar om hur vården och omsorgen ska utföras. Det tvingar företagen att bli i det närmaste en kopia på den offentliga verksamheten, som såväl företagaren som hennes kunder valt att lämna.   

 LOV och hennes systerlagar har gett oss betydligt fler vårdföretag som drivs av kvinnor, det är värt att värna. Vår uppmaning till politiker i Skåne och Blekinge är därför att vårda valfrihetsreformerna och rensa i detaljregleringen. Så får vi fler kvinnor som driver företag, fler arbetsplatser för duktiga medarbetare att välja mellan och en mångfald av verksamheter för dem som de finns till för – patienter och äldre.   

 

Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna region syd

Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.