headphones newspaper video-player

Företagarnas stipendier

Företagarna ansvarar på nationell nivå för två stipendiefonder: Hantverksinstitutets fond och Företagarnas stipendie- och bidragsfond. Båda fonderna har en inriktning mot hantverk och företagsutveckling.

Hantverksinstitutets fond

Hantverksinstitutets fond riktar sig till företagare, anställda och övriga personer verksamma inom hantverk och mindre industri. Stipendier och bidrag kan delas ut för studieresor och personlig utbildning i företags­utvecklande syfte, till kostnader för konstruktion av verktyg och redskap samt för utarbetande av arbetsmetoder och liknande.

Ansök till Hantverksinstitutets fond

Stipendie och bidragsfonden

Stipendie och bidragsfonden kan bland annat lämna bidrag till medlemmar i Företagarna avseende studier för företagets utveckling och för stöd åt produktutveckling, samt till forskningsarbeten eller studier av speciellt intresse för de mindre och medelstora företagen.

Ansök till Stipendie och bidragsfonden

Ansökan mailas till

stipendier@foretagarna.se senast 15 augusti, för det år du söker.

#Ge tillbaka

Företagarna och den digitala byrån Wasabi Web vill uppmärksamma Sveriges duktiga unga ledare, förebilder och entreprenörer och har därför skapat det gemensamma stipendiet #GeTillbaka som delas ut varje år. Mer info: www.getillbaka.se

Stipendiaterna utses av en jury bestående av framstående personer från organisationer och företag. Utdelningen av stipendier värda totalt 25 000 kr styck sker i oktober i samband med Företagarnas gala Årets Företagare i Stockholms Stadshus.

GeTillbaka arrangeras av Företagarna och Wasabiweb och sponsras av SJ.