headphones newspaper video-player

Bygglovshjälpen - den unika förmånen i Halland.

Bygglovshjälpen finns till för dig som är medlem i någon av Företagarna Hallands lokalföreningar. Hos oss kan får du professionell hjälp med att planera, projektera och söka bygglov.

Att söka förhandsbesked, bygglov och att ansöka om planändringar är något de flesta inte gör så ofta. Men när det är dags ställs du ofta inför ett antal frågeställningar som kan vara svåra att hantera på egen hand.  

Lokal förmån

Du som är medlem i någon av Företagarna Hallands lokalföreningar få professionell hjälp med att planera, projektera och söka bygglov.   

Hjälper dig på vägen

Vi kan även hjälpa dig med att söka strandskyddsdispenser och andra dispenser om så krävs. Vi hjälper dig även med andra tillståndsförfaranden och juridiska frågor. Om ditt fall är av principiellt intresse för andra medlemmar att driva, så hjälper vi dig helt utan kostnad.  

Ibland kan det också vara skönt att ha med en tredje part vid möten med grannar, politiker och tjänstemän vid olika myndigheter. Slå oss en signal så följer vi gärna med.  

Två timmars gratis rådgivning

Om det enbart är av intresse för dig själv, så hjälper vi dig mot en ersättning som vi kommer överens om. Första två timmarna är dock alltid utan kostnad för dig som är medlem.

Läs mer om Bygglovshjälpen i en intervju med Hallands regionchef Marie Axtelius här.