För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

De har svårast att hitta personal

Att rekrytera personal tar tid. Om man ens hittar rätt. Allra värst är det för information- och kommunikationsföretag, som har svårast att hitta personal visar siffror från SCB.
Statistik rekryteringstid

I slutet av år 2015 tog det i genomsnitt 0,9 månader att rekrytera en person till en utlyst tjänst, från att annonsen kom upp till dess tjänsten blev tillsatt.*

Men det finns stora skillnader om man jämför olika branscher. 

Värst hos IT

Längst tid mellan utannonsering av jobbet och tillsättning av jobbet tar det för informations- och kommunikationsföretag: hela 2,6 månader i genomsnitt. Hit hör IT- och datatjänstföretag, utgivare av programvara och producenter. En anledning till den långa rekryteringstiden är att skillnaden mellan utbud och efterfrågan är stor i branschen. 

Företag som är verksamma i branschen personliga och kulturella tjänster har kortast rekryteringstid, 0,5 månader.

Hur lång tid det i genomsnitt tar för att rekrytera personal är en indikator på matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden - det vill säga hur utbudet på tillgänglig personal och lediga tjänster passar ihop.

Hindrar företag att anställa och växa

Just svårigheter med att rekrytera är ett stort problem för många företag. 

Företagarnas årliga undersökning Småföretagarbarometern visar att brist på lämplig kompetens är största hindret för tillväxt i småföretagen. SCB:s statistik bekräftar det och visar att otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft är stor bland Sveriges småföretag.

 

*Vad är en rekryteringsperiod?

Rekryteringsperioden för ett ledigt jobb börjar närmare bestämt när arbetsgivaren för första gången utannonserar jobbet eller vidtar någon annan åtgärd för att få sökande till jobbet (t ex kontaktar tidigare anställd).

Och rekryteringsperioden slutar när jobbet tillsätts, dvs när en sökande som erbjuds jobbet också accepterar det – förutsatt att försöket att nyanställa också lyckas.

*Hur räknas rekryteringstid?

Genomsnittlig rekryteringstid definieras som antalet lediga jobb i relation till antalet nyanställningar. Då SCB mäter antalet nyanställningar genom den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) på de arbetsställen som ingår i Konjunkturstatistiken över vakanser (KV), kan detta mått erhållas.

Antal lediga jobb utgörs av antalet lediga jobb en viss mätdag i månaden. Antal nyanställningar utgörs av antalet personer som har anställts under hela månaden. Kvartalsresultat estimeras som ett kvartalsgenomsnitt för de månader som ingår i kvartalet. Genomsnittlig rekryteringstid kan tolkas som mått på matchningseffektivitet på arbetsmarknaden.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.