podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna deltar på EU-rådsmöte

Företagarnas vd Günther Mårder deltar på EU-rådsmöte hos statsminister Stefan Löfven den 5 november 2019, där Brexit väntas stå högst på agendan.

Företagarnas medskick kommer givetvis vara med småföretagen i fokus. 99,9 procent av de svenska företagen, och 99 procent av företagen inom EU, definieras som små- och medelstora företag.

– För vår del är det viktigt att bära fram att tänka på de små företagen, som skapar fyra av fem jobb, när man diskuterar den inre marknaden, säger Günther Mårder.

Matthet inför Brexit

Vad gäller Brexit kan Företagarna konstatera att läget är skiftande och osäkert, nästan från dag till dag. Många företag upplever en matthet.

De som redan är verksamma på den brittiska marknaden har inte avslutat sina samarbeten, men de företag som övervägt att bli verksamma på den brittiska marknaden avvaktar. Effekten av en Brexit kommer därför att ske efterhand.

På ett sätt kan dock de svenska företagen ha en fördel inför Brexit, genom sin vana av tullhantering eftersom vi har en stor handel med Norge.

Företagarna har också fått en möjlighet att kommentera EU-kommissionens orförande Ursula van der Leyens prioritetslista för kommande fem år. Bland annat lyfter Företagarna att satsningar inom forskning, innovation och digitalisering med fokus på små och medelstora företag är positiva.

Samma gäller att man vill ha mer fokus av sammanhållningsfonden inom klimatomställning.  När det gäller eventuella nya energiskatter vill Företagarna lyfta behovet av framförhållning, konsekvens och långsiktighet.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.