headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Sollentuna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Postadress: Box 46, 191 21 Sollentuna

Toppnyheter

Kontaktinfo
Företagarna Sollentuna
Postadress: Box 46, 191 21 Sollentuna
Regionkontor
Stockholms län

Mer om företagare i Sollentuna

Han förbättrar ungas mentala hälsa

Många unga har haft en extra tuff vår och sommar, när vardagen vänts upp och ner av corona. Den digitala kuratorstjänsten Snaptive kunde inte ha fyllt en tydligare funktion än nu på skolor, via socialtjänsten och på behandlingshem.

Han förbättrar ungas mentala hälsa

Många unga har haft en extra tuff vår och sommar, när vardagen vänts upp och ner av corona. Den digitala kuratorstjänsten Snaptive kunde inte ha fyllt en tydligare funktion än nu på skolor, via socialtjänsten och på behandlingshem.

Event i Sollentuna
Föreningens förmåner

I varje nyhetsbrev intervjuar vi en medlem i Företagarna Sollentuna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap