podcast news play företagaren I media förmån faq

Patricia Brunstorp på LB FöretagsEkonomi AB

Patricia har många års erfarenhet av redovisning, först i Chile och numera i Sverige. Hon har uppgraderat alla sina utländska certifikat och går ständigt kurser för att hålla sig uppdaterad om gällande lagar och regler.

Patricia_Brunstorp.jpgHur är det i redovisningsbranschen?

Mycket har förändrats i och med digitaliseringen de senaste åren. Vi arbetar med färre och färre papper, vilket är miljövänligt och praktiskt för både oss konsulter och våra kunder.

Hur har det här året varit?

Det har varit ett oroligt år för alla företagare, många har fått ändra sin vardag och sina arbetssätt. Min uppfattning är dock att de flesta företagen har klarat sig ganska bra. Vi redovisningskonsulter har varit till stor hjälp för många företag och en viktig kanal av information om åtgärder från myndigheter och staten.

Vad tror du om framtiden?

Digitaliseringen kommer att fortsätta sin resa, vilket är bra. Men jag ser också en fara med digitaliseringen när företagare tror sig kunna hantera all sin redovisning på egen hand och inte förstå att det krävs god kunskap i ämnet för att allt ska bli rätt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.